Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 98
Tập 27, số 3 2017 PB

Thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ em dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội năm 2016

Fully vaccinated and scheduled situation of 8 vaccines for under 1 year old children and somerelated factors in suburban area of Hanoi in 2016
Tác giả: Nguyễn Thành Huế, Lê Minh Giang, Nguyễn Nhật Cảm
Tóm tắt:
Từ nhiều năm nay, chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và gây tử vong cao ở trẻ em.Một nghiên cứu cắt ngang kết hợp với hồi cứu hồ sơ tiêm chủng đã tiến hành trên 629 trẻ từ 12 đến 23 tháng tuổi và mẹ của trẻ tại khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016 nhằm xác định thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch 8 loại vắc xin ở trẻ em dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan đến tình trạng tiêm chủng đúng lịch ở nhóm trẻ trên. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin trong chương trình TCMR là 97,77%. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho từng loại vắc xin là: Lao là 99,68%; DPT - Hib đạt 98,41%, VGB là 97,93%; bại liệt đạt 97,77%; Sởi mũi 1 có tỷ lệ là 98,41%. Tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch 8 loại vắc xin trong chương trình TCMR là 59,14%. Tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch cho từng loại vắc xin là: Lao là 72,41%; DPT - Hib đạt 85,85%, VGB là 85,69%; Bại liệt đạt 85,37%; Sởi mũi 1 là 81,91%. Yếu tố liên quan đến tỷ lệ tiêm chủng đúng lịch là số lần đi viện của trẻ (OR = 0,65).
Summary:
For years, expanded immunization program has made great achievements in the prevention of dangerous infectious diseases and high mortality in children. Across-sectionalstudy vaccination records were conducted on 629 children aged 12 to 23 months old and the mother of the child in the suburbs of Hanoi from May 4/2016 to May 12/2016 in order to determine the status of full immunization, schedule 8 vaccines in children under 1 year old and some factors relating to the vaccination status among children on schedule. Full immunization rates 8 vaccines in the EPI is 97,77%. The coverage for each type of vaccine are: Tuberculosis is 99,68%; DPT - Hib reached 98,41%, hepatitis B is 97,93%; Polio reached 97,77%; Measles-1 is 98,41%. Immunization rates on schedule for each type of vaccine are: Tuberculosis is 72,41%; DPT - Hib reached 85,85%, hepatitis B is 85,69%; Polio reached 85,37%; Measles-1 is 81,91%. Factors relating to the situation of the vaccination rate schedule is the number of admittedto hospital(OR = 0,65)
Từ khóa:
Tiêm chủng đầy đủ, tiêm chủng đúng lịch, trẻ dưới 1 tuổi, Hà Nội
Keywords:
Full immunization coverage rate, immunization schedule coverage rate, children under 1 year old, Hanoi.
File nội dung:
o1703p98.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log