Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 152
Tập 27, số 3 2017 PB

Một số đặc điểm dịch tễ sinh học phân tử của vi rút dengue ở Đắk Lắk, Tây Nguyên, 2010-2016

Characterizations of molecular epidemiology of dengue virus in Dak Lak, Tay Nguyen, 2010-2016
Tác giả: Đoàn Hữu Thiển, Đỗ Phương Loan, Bùi Minh Trang, Phan Thị Tuyết Nga, Lê Văn Tuấn, Đặng Thị Thu Thảo, Mai Thị Hiên, Nguyễn Thành Luân, Phan Thị Ngà
Tóm tắt:
Vi rút dengue thuộc chi Flavivirus, họ Flaviviridea, là tác nhân gây bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) do muỗi truyền. Vi rút dengue có 4 type vi rút, mỗi type vi rút có các genotype khác nhau. Sự phân bố của các genotype của từng type vi rút dengue cũng khác nhau theo từng châu lục, quốc gia, liên quan đến nguồn gốc và sự phát tán của vi rút. Phân tích trình tự một phần nucleotide vùng gen C-PrM của 56 chủng vi rút dengue phân lập từ bệnh nhân SXHD ở Đắk Lắk, Tây Nguyên, 2010-2016. Kết quả đã xác định cả 4 type vi rút dengue là tác nhân gây dịch SXHD tại Đắk Lắk, Tây Nguyên năm 2010, 2013 còn những năm khác có ít nhất 2 -3 type vi rút là tác nhân gây bệnh. Phân tích về dịch tễ sinh học phân tử 56 chủng vi rút dengue đã xác định 15 chủng vi rút dengue type 1 thuộc genotype 1 cùng nhóm với các chủng vi rút dengue 1 ở Việt Nam; Nhưng 11 chủng vi rút dengue type 2 xác định không thuộc các genotype đã công bố trước đây, với độ tương đồng về nucleotide với các chủng khác trong khu vực là 93,1% cho thấy cần có nghiên cứu tiếp theo; Tất cả 15 chủng vi rút dengue type 3 thuộc genotype 2, cùng nhóm với các chủng vi rút dengue type 3 lưu hành ở Việt Nam trước đây và 15 chủng vi rút dengue type 4 thuộc genotype 1 kiểu gen GI-A, có hai phân nhóm nhỏ, phân nhóm 1 là chủng phân lập 2010 ở Gia Lai, phân nhóm 2 là chủng phân lập 2010 ở Đắk Lắk và các tỉnh khác của Tây Nguyên, 2011-2016.
Summary:
Dengue virus belongs to Flavivirus genus, Flaviviridea family. It is vector borne virus cause dengue hemorrhagic fever (DHF). Dengue virus was classified in to 4 sero type, each sero type containing several different genotypes. The distribution of genotypes of each sero type is differed from continent to continent as well as from country to country, relating to the original and dispersion of the virus. There are 56 isolated dengue virus strains from DHF patients in Dak Lak, Tay Nguyen during 2010-2016 were used for molecular epidemiology study based on nucleotide sequence of a part C-PrM gene. The results showed that all 4 dengue virus types to be confirmed co-etiologies cause DHF epidemic in 2010, 2013 and in other years, at leat 2 or 3 dengue virus types were determined the agents cause DHF. The phelogenetic tree of 56 dengue virus strains was created with isolated dengue viruses in DakLak, Tay Nguyen. It showed that all 15 dengue virus type 1 belonging to genotype 1, in group with dengue virus type 1 in Vietnam; But 11 dengue virus strains type 2 were not belonged into 5 documented genotypes with nucleotide homology in compare to other dengue virus strains type 2 in region to be 93.1%, the need for further study; All 15 dengue virus strains type 3 were classified to be genotype 2, similar to dengue virus type 3 circulating in Vietnam before; And 15 dengue virus type 4 were belonged genotype 1, group GI-A but in which contains two sub-group, sub-group 1 with isolated dengue virus strain 2010 in Gia Lai province, sub-group 2 with isolated dengue virus strains in Dak Lak province 2010 and other provinces in Tay Nguyen, 2011-2016.
Từ khóa:
Vi rút dengue, dịch tễ phân tử, gen Pr-M, type virus/geno type, Đắk Lắk, Tây Nguyên
Keywords:
Dengue virus, molecular epidemiology, type virus/genotype, Dak Lak, Tay Nguyen
File nội dung:
o1703p152.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log