Thứ năm, 24/05/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 193
Tập 27, số 3 2017 PB

Ứng dụng kỹ thuật Southern Blotting phát hiện các plasmid mang gen KPC của các chủng vi khuẩn đường ruột phân lập trên các mẫu bệnh phẩm lâm sàng tại các bệnh viện ở Hà Nội

Apply Southern-Blotting assay to detect KPC-plasmid of enterobacteriaceae strains from clinical isolates from hospitals in Hanoi, Vietnam
Tác giả: Phạm Duy Thái,Trần Diệu Linh, Nguyễn Hoài Thu, Trần Huy Hoàng, Trịnh Hồng Sơn, Trần Thị Vân Phương, Nguyễn Hiệp Lê Yên, Đặng Đức Anh, Trịnh Thanh Hùng, Chu Thị Loan, Lưu Thị Vũ Nga, Lê Thị Ngân, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Vi khuẩn mang gen KPC kháng carbapenem hiện đã lây lan trên toàn thế giới. Ở trong nghiên cứu này, 14 chủng vi khuẩn đường ruột bao gồm 13 chủng K. pneumoniae và 1 chủng E. coli mang gen blaKPC phân lập từ ba bệnh viện Việt Đức, Thanh Nhàn, Xanh Pôn được tiến hành thử nghiệm Southern Blotting nhằm phát hiện plasmid mang gen blaKPC. Kết quả cho thấy phần lớn các chủng vi khuẩn trong thử nghiệm đều phát hiện plasmid mang gen blaKPCcó kích thước khoảng 50kb, duy nhất một chủng E. coli phân lập tại bệnh viện Việt Đức năm 2013 phát hiện plasmid mang gen blaKPC với kích thước khoảng 150kb. Hai chủng K. pneumoniae phân lập tại Xanh Pôn năm 2011-2013 không phát hiện plasmid mang gen blaKPC. Đây là báo cáo đầu tiên chứng minh sự có mặt của gen blaKPC nằm trên plasmid tại Việt Nam. Kết quả này đã cho thấy plasmid mang gen KPC đóng vai trò quy đinh tính kháng carbapenem của vi khuẩn.
Summary:
Enterobacteriaceae carrying Klebsiella pneumoniacea carbapenemase (KPC) are now reported in the global. In this study 14 enterobacteriaceae strain carrying KPC gene, include K. pneumoniae (n=13) and E. coli (n=1) isolated from Vietduc, Saintpaul and Thanhnhan hospital were used to examin the present of plasmid carrying KPC gene by southern blotting. The results shown: 11/13 K. pneumoniae were carrying 50kb KPC- plasmid and one E. coli from Vietduc hospital in 2013 contained 150kb. Two K. pneumoniae isolated from Saint Paul hospital were negative for KPC-plasmid. This is the first report of Plasmid carrying KPC gene in Vietnam. The results indicated that plasmid carrying KPC gene is play as one of important role for carbapenem resistant in Vietnam
Từ khóa:
Vi khuẩn Gram âm, gen blaKPC, carbapenem, Southern Blottin
Keywords:
Gram negative bacteria, gen blaKPC, carbapenem, Southern Blotting
File nội dung:
o1703p193.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log