Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 19
Tập 28, số 2 2018

Các kỹ thuật xác định mới nhiễm và phương pháp ước tính tỷ lệ mới nhiễm HIV

Assays of determining recent HIV and algorithms for estimating HIV incidence rates
Tác giả: Trần Hồng Trâm, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy
Tóm tắt:
Tỷ lệ mới nhiễm thể hiện động lực lan truyền HIV hiện tại để kịp thời can thiệp và xác định nguyên nhân, ngoài ra giúp cung cấp số liệu đánh giá sự thành công trong chương trình phòng chống HIV. Nghiên cứu thuần tập là tiêu chuẩn vàng đối với ước tính tỷ lệ mới nhiễm nhưng mất nhiều thời gian, chi phí lớn, phức tạp và có thể không đại diện cho quần thể chung… Để khắc phục điểm này, các phòng thí nghiệm đã phát triển các kỹ thuật thử nghiệm để đo lường tỷ lệ mới nhiễm dựa vào các dấu ấn miễn dịch sinh học trong nhiễm HIV diễn ra một vài tháng sau khi nhiễm để phân biệt nhiễm lâu và mới nhiễm trong các nghiên cứu cắt ngang. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên dùng kết hợp nhiều hơn hai xét nghiệm trong một phương pháp để ước tính ỷ lệ mới nhiễm trong điều tra cắt ngang. Các kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trên thị trường, hai kỹ thuật chính là BED – CEIA và LAg Avidity được sử dụng nhiều nhất. Nhiều nước bao gồm Việt Nam đã thực hiện các nghiên cứu ước tỉnh tỷ lệ phân loại sai (PLS) và tỷ lệ mới nhiễm. Bài tổng quan này nhằm thu thập và phân tích các kết quả từ các công trình công bố trong nước và trên thế giới từ năm 2001 đến 2018 để chỉ ra các kỹ thuật, phương pháp và nghiên cứu nhận biết tỷ lệ mới nhiễm HIV
Summary:
HIV incidence can identify current transmission dynamics in order to effectively target interventions and allocate resources. Additionally, HIV incidence provides data for evaluating the success of prevention programs. However, obtaining HIV incidence rates have been challenging. Longitudinal prospective cohort studies are the gold-standard for estimating HIV incidence, yet they are lengthy, costly, complicated and may be unrepresentative of the general population... In response, laboratory assays were developed which can distinguish recent from long-term HIV infection based on immunologic markers of disease progression and can be applied to cross-sectional surveys to estimate HIV incidence. The World Health Organization’s guidelines for estimating HIV incidence in the population have incorporated the use of one or more tests as part of an algorithm to estimate cross-sectional HIV incidence. There assay are now commercially available for wider use, two main assays of BED-CEIA and LAg Avidity were mostly used. Many countries included Vietnam had been implementing studies on estimating false recent rate (FRR) and HIV incidence rate. The purpose of this review is to collect all results of referencing from articles in Vietnam and in the world from 2001 up to now showed that the main assays, algorithms, researches identifying HIV incidence.
Từ khóa:
Tỷ lệ mới nhiễm HIV, tỷ lệ phân loại sai (PLS), BED-CEIA, LAg Avidity
Keywords:
HIV incidence rate, False recent rate (FRR), BED-CEIA, LAg Avidity
File nội dung:
r180219.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log