Thứ hai, 20/05/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 55
Tập 28, số 2 2018

Đánh giá tính an toàn của vắc xin Hib cộng hợp ALHIBVAX do công ty VABIOTECH sản xuất trên người Việt Nam trưởng thành khỏe mạnh tình nguyện

Assessing the safety of Hib conjugate vaccine ALHIBVAX manufactured by VABIOTECH on healthy Vietnamese volunteers
Tác giả: Đỗ Tuấn Đạt, Lỗ Văn Ca, Lê Hoàng Long, Trịnh Tuấn Việt,Vũ Đình Thiểm
Tóm tắt:
Nghiên cứu đánh giá tính an toàn của vắc xin Hib cộng hợp ALHIBVAX do VABIOTECH sản xuất trên 32 đối tượng người Việt Nam trưởng thành, khỏe mạnh, tình nguyện từ 18 đến 45 tuổi tại tỉnh Hoà Bình từ tháng 9/2013 đến tháng 6/2014. Thử nghiệm lâm sàng vắc xin ALHIBVAX cho thấy vắc xin nghiên cứu ALHIBVAX được dung nạp tốt, có tính an toàn cao, cụ thể là: Biến cố bất lợi tại chỗ và toàn thân tức thì sau tiêm vắc xin nghiên cứu ghi nhận ở tỷ lệ thấp. Biến cố bất lợi toàn thân (trong dự kiến và ngoài dự kiến) trong vòng 7 ngày sau tiêm mỗi liều gặp ở 15,63% đối tượng (sau tiêm liều 1) và 12,5% đối tượng (sau liều 2 và sau liều 3). Biến cố bất lợi toàn thân từ ngày 8 đến ngày 30 sau tiêm mỗi liều: Có 9,38%, 12,5% và 15,63% đối tượng có biến cố bất lợi toàn thân sau tiêm liều 1, liều 2 và liều 3. Kết luận: Vắc xin nghiên cứu ALHIBVAX có tính an toàn cao.
Summary:
Study and assessement of the safety of Hib conjugate vaccine ALHIBVAX that is manufactured by VABIOTECH have conducted on healthy Vietnamese adult volunteers from 18 to 45 years old, in Hoa Binh province from 09/2013 to 09/2014. The clinical trial study’s results showed that ALHIBVAX studied vaccine were well tolerated, highly safe, namely: The immediately local and systematic adverse events of the ALHIBVAX after vaccination were recorded at the low rate. The systematic adverse events (as expected and unexpected) during 7 days after vaccination occurring in each dose were 15,63% (after the first dose) and 12.5% (after the second and the third doses). The systematic adverse events after vaccination from 8th date to 30th date: 9.38%, 12.5% and 15.63% of the subjects had the systematic adverse events after first dose, the second dose and the third one. Conclusion: The studied ALHIBVAX vaccine is well tolerated, highly safe.
Từ khóa:
HIB, ALHIBVAX, an toàn, vắc xin
Keywords:
Hib, ALHIBVAX, Safety, Vaccine
File nội dung:
o180255.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log