Chủ nhật, 19/01/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 70
Tập 28, số 12 2018

Sử dụng mô hình ARIMAX và một số yếu tố thời tiết để dự báo ngắn hạn bệnh tiêu chảy tại Hà Tĩnh

Short term diarrhea forecasting model in Ha Tinh province based on arimax time series analysis
Tác giả: Phan Đăng Thân*, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Ngọc Sáng
Tóm tắt:
Áp dụng phương pháp phân tích chuỗi thời gian ARIMA (Autoregressive Intergrated Moving Average) của Box - Jenkin và Box Tiao xây dựng mô hình ARIMAX dự báo ngắn hạn bệnh tiêu chảy tại Hà Tĩnh dựa trên chuỗi số liệu bệnh tiêu chảy và thời tiết là nhiệt độ, độ ẩm, số giờ nắng, tổng lượng mưa theo tháng trong 25 năm từ năm 1992 đến năm 2017. Chuỗi số liệu bệnh tiêu chảy ổn định sau khi sai phân bậc 1 và giá trị hàm tự tương quan (ACF - Autocorrelation Function) và tương quan riêng phần (PACF - Partial Autocorrelation) phù hợp với mô hình ARIMA (1,1,1) (1,1,0)12. Yếu tố RR (tổng lượng mưa) và Tmean (Nhiệt độ trung bình) tại bước trễ 2 tháng có mối liên quan chéo (CCF - Cross-correlation Function) với số ca bệnh tiêu chảy hiện tại (p<0,05). Mô hình ARIMAX xây dựng dựa trên mô hình ARIMA (1,1,1) (1,1,0)12 và các chỉ số thời tiết có mối liên quan chéo với chuỗi số liệu bệnh tiêu chảy bằng phần mềm thống kê cho thấy mô hình ARIMAX (1,1,1) (1,1,0)12 với nhân tố dự báo là RR và Tmean tại bước trễ 2 tháng có chỉ số RMSE (Root Mean Square Error) và BIC (Bayesian Information Criterion) phù hợp và kiểm định Ljung-Box Q có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Mô hình ARIMAX (1,1,1) (1,1,0)12 với nhân tố dự báo là RR và Tmean tại bước trễ 2 tháng có khả năng cảnh báo ngắn hạn bệnh tiêu chảy tại Hà Tĩnh.
Summary:
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) time series analysis from Box- Jenkin and Box Tiao was applied to develop ARIMAX - short-term forecasting model for diarrheal disease in Ha Tinh province based on the diarrheal data series by month, and the weather data series such as temperature, humidity, number of sunshine hours in 25 years from 1992 - 2017. The diarrhea data series were nonstationary after 1st level difference and the autocorrelation function (ACF) and partial autocorrelation (PACF) were consistent with the ARIMA model (1,1,1)(1,1,0)12. The total rainfall (RR) and mean temperature (Tmean) by month at lag 2 crossing step (CCFcross- correlation function) with the number of diarrhea cases at present p < 0.05. The ARIMAX model was based on the ARIMA model (1,1,1) (1,1,0)12 and the weather patterns were crosslinked with the disease data series using SPSS 22 software showed that the ARIMAX model (1,1,1) (1,1,0)12 with predicts factor is RR and Tmean at lag 2 month with Root mean square error (RMSE), BIC (Bayesian Information Criterion) and R-Squared was fit with Ljung- Box Q testing statistically significant. The ARIMAX model (1,1,1) (1,1,0)12 with RR and Tmean at lag 2 month can forecast short term diarrheal disease in Ha Tinh.
Từ khóa:
Từ khóa: ARIMA, ARIMAX, mô hình dự báo, bệnh tiêu chảy
Keywords:
Keywords: ARIMA, ARIMAX, forecasting model, diarrhea
File nội dung:
o181270.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log