Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 131
Tập 28, số 1 2018

Hiệu quả mô hình can thiệp nâng cao kiến thức dự phòng lây nhiễm HIV/STIs ở nhóm nam bán dâm đồng giới 16-29 tuổi tại Hà Nội

Effectiveness of an intervention to improve knowledge on HIV/STIs prevention among male sex workers aged 16-29 in Hanoi
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đức Mạnh, Vũ Toàn Thịnh, Lưu Ngọc Minh, Đỗ Thị Thanh Toàn, Lê Minh Giang
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng, đánh giá trước – sau can thiệp, được tiến hành trên đối tượng nam bán dâm đồng giới từ 16 đến 29 tuổi tại Hà Nội với các biện pháp can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV trong ba năm (2015-2017), bao gồm các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao kiến thức, tư vấn xét nghiệm tự nguyện. Kết quả cho thấy có có sự cải thiện đáng kể trong việc thay đổi nhận thức về nguy cơ lây nhiễm HIV. Sau 03 năm can thiệp (2015-2017), tỷ lệ người có kiến thức dự phòng và điều trị bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV đã tăng lên ở tất cả các nội dung. Tỷ lệ người có kiến thức đúng đã đạt mức chỉ tiêu gần 60% trong chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Các hoạt động về thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi vẫn cần tiếp tục được duy trì và tăng cường chất lượng.
Summary:
A community intervention study was conducted among male sex workers aged 16 to 29 in Hanoi with interventions for HIV prevention in three years (2015 -2017), including behavior change, access to health services communication, knowledge enhancement, voluntary counseling, and testing. Results showed that there was a significant improvement in the perception of risk for HIV infection. After 3 years of intervention (2015-2017), the proportion of people having knowledge of HIV/STIs prevention and treatment has increased in all areas. The proportion of people with proper knowledge has reached the target of nearly 60% of the national HIV/AIDS prevention strategy until 2020 and the vision of 2030. Behavioral education and communication activities need to be continuously maintained and enhanced in quality
Từ khóa:
Can thiệp dự phòng, dự phòng lây nhiễm HIV, bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, nam bán dâm đồng giới.
Keywords:
Preventive interventions, HIV/STIs prevention knowledge, male sex workers
File nội dung:
o1801131.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log