Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 51
Tập 29, số 15 2019

THỰC TRẠNG VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TĂNG HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI MỘT TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN CỦA TỈNH HÀ NAM NĂM 2019

SITUATION AND SOME RELATED FACTORS TO COMPLICATIONS OF HYPERTENSION IN OUTPATIENTS TREATED AT A DISTRICT HEALTH CENTER IN HA NAM PROVINCE IN 2019
Tác giả: Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Thanh Duyên, Trần Hoàng Mỹ Liên, Lê Anh Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang trên 250 bệnh nhân đang điều trị tăng huyết áp (THA) tại một Trung tâm y tế tuyến huyện của tỉnh Hà Nam từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2019 nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến một số biến chứng tăng huyết áp của người bệnh. Kết quả cho thấy 76% bệnh nhân mắc THA độ I và 24% bệnh nhân mắc THA độ II. Người bệnh THA thường gặp biến chứng về tim mạch (20,8%), mắt (14,8%), não (9,6%) và có 40,8% bệnh nhân có ít nhất một biến chứng. Các yếu tố liên quan đến biến chứng tim mạch ở bệnh nhân THA là tuổi từ 60 trở lên, sử dụng rượu bia và hút thuốc lá hằng ngày, thói quen ăn mặn, thời gian mắc THA trên 5 năm, chỉ sử dụng thuốc khi có cơn THA. Yếu tố liên quan đến biến chứng mắt là tuổi từ 60 trở lên, thời gian mắc THA trên 5 năm, chỉ sử dụng thuốc khi có cơn THA. Với biến chứng não, các yếu tố liên quan là tuổi từ 60 trở lên, sử dụng rượu bia, hút thuốc lá hằng ngày, thói quen ăn mặn, thời gian mắc THA trên 5 năm, mắc THA độ II, chỉ sử dụng thuốc khi có cơn THA, bệnh nhân chưa từng ngừng điều trị có ít nguy cơ gặp biến chứng về não hơn những người đã từng ngừng điều trị. Những kết quả này góp phần để cán bộ y tế cơ sở theo dõi, hỗ trợ bệnh nhân THA trong quá trình điều trị nhằm giảm các biến chứng có thể gặp phải.
Summary:
A cross-sectional study was conducted at a district health center in Ha Nam province among 250 hypertensive patients from April to November 2019 to describe complications of hypertension and some related factors. The study results showed that 76% hypertensive patients was grade 1 and 24% hypertensive patients was grade 2. Common complications of hypertension were cardiovascular-related complications (20.8%), eye-related complications (14.8%), brain-related complications (9.6%) and 40.8% of patients got at least one complication. Related factors of cardiovascular complications were age of 60 years old and more, daily alcohol drinking and smoking, salty diets, having hypertension over 5 years, only using medicine when hypertensive attack. Related factors of eye complications were age of 60 years old and more, having hypertension over 5 years, only using medicine when having hypertensive attack. Related factors of brain complications included age of 60 years old and more, daily alcohol drinking and smoking, salty diets, having hypertension over 5 years, stage-II hypertension, only using medicine when having hypertensive attack. Patients who had never stopped treatment were less likely to experience brain complications than those who had stopped their treatment. The study findings will help community health workers to support their patients in reduction of hypertension complications.
Từ khóa:
Tăng huyết áp; biến chứng tăng huyết áp; Hà Nam
Keywords:
Hypertension; complications of hypertension; Ha Nam
File nội dung:
o191551.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log