Thứ ba, 02/06/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 15
Tập 29, số 15 2019

TIẾN ĐỘ VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TUYẾN TỈNH, THÀNH PHỐ TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2019

EVALUATION THE PROCESS AND PROGRESS OF IMPLEMENTING THE PROVINCIAL DISEASE CONTROL CENTER MODEL IN VIETNAM FROM 2015 TO 2019
Tác giả: Phạm Văn Tác, Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Văn Hậu, Lê Lan Hương, Lê Minh Thi, Dương Thị Tiến, Bùi Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả tiến độ và kết quả triển khai mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tại tuyến tỉnh trong cả nước từ năm 2015 đến nay. Thiết kế nghiên cứu áp dụng mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính tại 63 tỉnh trên cả nước từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2019. Nghiên cứu định lượng thực hiện qua phiếu tự điền và nghiên cứu định tính thực hiện qua phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tại 4 tỉnh. Kết quả cho thấy tới 7/2019 đã có 85% số tỉnh trên cả nước đã triển khai thành lập CDC, chỉ còn 6% chưa có đề án thành lập. Đa số các tỉnh đã thành lập CDC hoàn thành chỉ tiêu chuyên môn ở hầu hết các chương trình được giao. Về cơ bản, việc triển khai CDC khá thuận lợi, khắc phục các yếu điểm của mô hình cũ và đảm bảo các chỉ tiêu chuyên môn đề ra và sẽ đảm bảo lộ trình thực hiện theo yêu cầu tới 2020.
Summary:
This study was conducted to evaluate the progress and initial evaluation of the implementation of the Center for Disease Control (CDC) model at the provincial level from 2015 to 2019. The study applied mix method cross-cutting design. Quantitative study was applied in 63 provinces across the country from April to July 2019, and qualitative research was conducted through indepth interviews and focus group discussions in 4 provinces. The results show that 85% of provinces across the country have established CDC by July/2019, only 6% provinces have not had an established project. A majority of provinces have established CDCs to fulfill professional criteria in most of the assigned programs. In general, the implementation of CDC is on time, overcoming the weaknesses of the old model and ensuring the set of professional criteria and it is expected that the roadmap will achieve by 2020.
Từ khóa:
Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC); triển khai chính sách; thông tư 26/2017/BYT
Keywords:
Centers for Disease Control (CDC); policy implementation; Circular 26/2017/BYT
File nội dung:
o191515.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log