Thứ hai, 02/08/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2020
Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018
Trang: 151
Tập 30, số 5 2020

SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI KHOA “KHÁM XƯƠNG VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ”, BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC, NĂM 2020

SATISFACTION AND SOME RELATED FACTORS OF INPATIENTS AT OSTEOPATHY AND OUTPATIENT TREATMENT DEPARTMENT IN VIET DUC HOSPITAL, 2020
Tác giả: Huỳnh Hồng Anh, Đào Xuân Vinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích trên 261 người bệnh đang điều trị nội trú tại khoa “Khám xương và điều trị ngoại trú”, Bệnh viện Việt Đức năm 2020 nhằm mô tả sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy sự hài lòng của người bệnh về cung cấp dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất (97,7%). Tỉ lệ hài lòng chung trong nghiên cứu là 96,2%. Nội dung được nhiều đối tượng hài lòng nhất là “kết quả cung cấp dịch vụ” với 97,7%. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra nhóm người bệnh đến điều trị tại khoa từ 2 lần trở lên có khả năng không hài lòng với thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế gấp 9,83 lần so với nhóm đến điều trị tại khoa 1 lần (OR=9,83; 95%CI: 2,04 – 47,35, p < 0,05).
Summary:
A cross-sectional study was conducted on 261 inpatients treating at osteopathy and outpatient treatment department in Viet Duc hospital in 2020 aims to describe satisfaction and some related factors of inpatients. The results show that patients’ satisfaction is the highest rate (97.7%). General satisfaction in the study is 96.2%. The most satisfying content is “the results of the service provider” with 97.7%. The results also show that group of patient who went to treat in the department for two or more times was more likely to be dissatisfed with the behaviour and capacity of some healthcare staff 9.83 times higher than the group coming to treat at department once (OR=9.83; 95%CI: 2.04 – 47.35, p < 0.05).
Từ khóa:
Sự hài lòng; bệnh viện Việt Đức; điều trị nội trú, Khoa Khám xương
Keywords:
Satisfaction; Viet Duc hospital; inpatient treatment; osteopathy
File nội dung:
o2005152.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log