Chủ nhật, 21/04/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 124
Tập 28, số 4 2018

Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám bệnh tại Khoa Khám bệnh 124 Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ năm 2016

Patient’s satisfaction on outpatient services in the Department of Medical Examination and Subclinical at Tan Son General Hospital, Phu Tho province in 2016
Tác giả: Nguyễn Duy Luật, Bùi Trọng Quỳnh, Hoàng Văn Cường, Nguyễn Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 420 người bệnh khám tại Khoa Khám bệnh – Cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ nhằm đánh giá sự hài lòng và mô tả một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bênh về dịch vụ khám bệnh. Kết quả: Có 89,5% người bệnh hài lòng chung về khoa khám bệnh – cận lâm sàng. Người bệnh hài lòng nhất về sự thuận tiện khi khám bệnh với 90,5%; 70,5% hài lòng với chi phí khám bệnh. Thời gian khám chữa bệnh là yếu tố người bệnh hài lòng thấp nhất với 36,9%. Tỷ lệ người bệnh hoàn toàn hài lòng với 5 yếu tố là 17,2%. Có mối liên quan giữa trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, hình thức chi trả, nghề nghiệp, giới, số lần khám bệnh đối với 5 yếu tố của sự hài lòng: sự thuận tiện, chi phí, thời gian khám, thái độ nhân viên y tế, cơ sở vật chất. Kết quả cho thấy bệnh viện cần cải thiện thái độ của nhân viên y tế, giảm thời gian khám bệnh cùng nâng cấp cơ sở vật chất để nâng cao sự hài lòng của người bệnh.
Summary:
A cross-sectional study of 420 patients visiting the Department of Medical examination and Subclinical, Tan Son Hospital, Phu Tho Province was aimed to evaluate patients’ satisfaction and identify some related factors. Results showed that 89.5% of the participants were satisfied with the Department of Medical examination and Subclinical. There are 90.5% of the patients who were most satisfied with their convenience and 70.5% is the number for who were happy with medical examination cost. Time for examination is the factor that participants are the least satisfied with 36.9%. The percentage of patients satisfied with all 5 factors is 17.2%. There is the relationship among education levels, economic conditions, payment types, occupations, genders, number of visits for 5 factors of satisfaction: convenience, cost, examination time, attitudes of health workers, infrastructure. As a result, the hospital needs to improve the attitudes of health workers, reduce the length of visits, and improve facilities to improve patient satisfaction.
Từ khóa:
Hài lòng của người bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, khoa khám bệnh.
Keywords:
The patient’s satisfaction, the examination service, the department of medical examination and subclimical.
File nội dung:
o1804124.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Chúc mừng năm mới
Tạp chí Y học Dự phòng xin kính chúc Quý độc giả, Tác giả, các Chuyên gia bình quyệt và Ban Biên tập một năm mới Kỷ Hợi 2019 DỒI DÀO SỨC KHỎE, AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log