Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 105
Tập 30, số 6 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM HUYẾT THANH HỌC HIV NHẰM ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG CÁCH XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HIV QUỐC GIA KHUYẾN CÁO TẠI CÁC PHÒNG XÉT NGHIỆM HIV Ở VIỆT NAM

EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT SCHEME FOR HIV SEROLOGY TESTING TO EVALUATE THE APPLICATION OF THE RECOMMENDED NATIONAL HIV TESTING ALGORITHM IN THE HIV LABORATORIES IN VIET NAM
Tác giả: Hoàng Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Hạnh, Tạ Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thanh Ngân, Đỗ Xuân Toàn, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Việt Nga, Lê Thị Quỳnh Mai, Phạm Hồng Thắng
Tóm tắt:
Phương cách xét nghiệm (PCXN) chẩn đoán HIV Quốc gia được khuyến cáo cho các phòng xét nghiệm (PXN) từ năm 2015. Việc áp dụng các PCXN không phù hợp có thể dẫn đến những sai sót trong chẩn đoán HIV. Bài báo này với mục tiêu mô tả việc áp dụng PCXN chẩn đoán HIV và các sai sót tại PXN từ năm 2014 đến 2018 thông qua chương trình ngoại kiểm HIV. Bộ mẫu ngoại kiểm gồm 10 mẫu được xác định rõ đặc tính là âm tính hay dương tính với kháng thể HIV gửi đến từ 451-628 PXN khu vực miền Bắc và miền Trung. Biểu mẫu thu thập thông tin bằng phần mềm trực tuyến cho biết PCXN sử dụng và các sai sót nếu có của PXN tham gia. Kết quả: các đơn vị áp dụng PCXN được khuyến cáo tăng từ 62,09% năm 2014 lên đến 77,1% năm 2018. Tỷ lệ sai sót ở các PXN áp dụng PCXN khuyến cáo thấp hơn các PXN áp dụng PCXN không được khuyến cáo (2014 là 3,2 so với 7,5; 2015 là 1,1% so với 1,6%; 2016 là 2,8%, 1,7% so với 3,6%, 6,3%; 2017 là 2,1%, 2,2% so với 2,2%, 4,2%; 2018 là 3,2% so với 3,8%). Áp dụng PCXN chẩn đoán HIV là hết sức cần thiết góp phần quan trọng nâng cao chất lượng xét nghiệm HIV ở Việt Nam.
Summary:
National HIV testing algorithm has been recommended for laboratories since 2015, and the used of not-recommended HIV algorithm may lead to errors in HIV diagnosis. This article aims to evaluate the use of HIV testing algorithm for diagnostic in laboratories from 2014 to 2018 by using the external quality assessment scheme (EQAS) for HIV testing. The EQA panelsconsists of 10 sampleswhich were well characterized as negative or positive forHIV antibodies. The panels were sent to 451-628 laboratories in the North and Central provinces. The online software forms collected information of HIV testing algorithms and any errors of the participating laboratories. Results: recommended HIV testing algorithms used by laboratories increased from 62.09% in 2014to 77.1% in 2018. The rate of errors in laboratories using the recommended algoithms is lower than in the laboratories which did not use recommended HIV testing algorithms, (in 2014 was 3.2 vs 7.5; in 2015 was 1.1% vs 1.6%; in 2016 was 2.8%, 1.7% vs 3.6%, 6.3%; 2017 was 2.1%, 2.2% vs 2.2%, 4.2%, and in 2018 was 3.2% vs 3.8%). Adopting the recommended HIV testing algorithms is essential to improving the quality of HIV testing in Vietnam.
Từ khóa:
EQA (Ngoại kiểm tra chất lượng); PT (Thử nghiệm thành thạo); phương cách xét nghiệm
Keywords:
External Quality Assessment scheme (EQA); Profciency testing(PT); HIV Testing Algorithm.
File nội dung:
o2006105.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log