Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 70
Tập 30, số 6 2020

NHỮNG RÀO CẢN TRONG SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI MỘT SỐ TỈNH VIỆT NAM, 2019

BARRIERS IN USING HEALTH SERVICES AND IMPLEMENTING HEALTH CARE PROGRAMS FOR ETHNIC MINORITY GROUPS IN SOMES PROVINCES IN VIETNAM, 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Nga, Đoàn Thị Thùy Dương, Nguyễn Trung Kiên, Hoàng Văn Minh
Tóm tắt:
Từ 1986, đã có một số chính sách chăm sóc sức khoẻ (CSSK) cho người dân tộc thiểu số (DTTS) được triển khai và đạt được một số thành tựu trong giảm khoảng cách về CSSK ở người DTTS. Tuy nhiên kết quả còn một số hạn chế. Nghiên cứu này nhằm mô tả những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế (DVYT) và triển khai các chương trình CSSK cho người DTTS tại một số tỉnh của Việt Nam năm 2019. Nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu (PVS) và thảo luận nhóm (TLN) khoảng 130 người (27 PVS, 18 TLN) với các nhóm đối tượng chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách các cấp tỉnh, huyện, xã và người DTTS. Nghiên cứu đã chỉ ra một số rào cản gồm: khoảng cách địa lý, thời tiết khó khăn; tính sẵn có của DVYT; không có chính sách CSSK cho DTTS riêng, thiếu số liệu báo cáo, khó khăn sau quá trình sát nhập và tự chủ y tế; chế độ đãi ngộ còn chưa phù hợp và hấp dẫn. Cần bổ sung chính sách đặc thù riêng, những chương trình đề án thu thập số liệu về sức khoẻ dành riêng cho DTTS để cung cấp bằng chứng; quá trình sát nhập và tự chủ nên có những điều chỉnh phù hợp với những vùng, tỉnh có người DTTS.
Summary:
Since 1986, a number of health care policies for ethnic minorities have been issued and implemented, and some achievements have been achieved in reducing distance of health care. However, the results still have certain limitations. This study was conducted to identify barriers in using health services and implementing health care programs for ethnic minorities in some provinces in 2019. A qualitative research was conducted among 130 people (18 focus group discussions and 27 in-depth inverivews) among respondent who direct and implement policies at provincial, district, commune levels and ethnic minorities. Research has shown a number of barriers in ethnic minority people’s use to health services, including difcult geographical distance, weather; availability of health services; no specifc health care policy, a lack of health data and report of ethnic minorities group, difculties after the merger and medical autonomy process; remuneration for health workers is not appropriate and attractive. This study recommeded that it is necessary to supplement specifc health care policies, to collect health data for ethnic minorities. There should be adjmustments to the merger and autonomy process suitable for areas and provinces where there are ethnic minorities.
Từ khóa:
Dân tộc thiểu số; rào cản; dịch vụ y tế; chăm sóc sức khoẻ; Việt Nam
Keywords:
Ethnic minorities group; barrier; health services; health care; Vietnam
File nội dung:
o200670.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log