Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 160
Tập 30, số 6 2020

XÁC ĐỊNH CĂN NGUYÊN VI RÚT DENGUE, ZIKA VÀ CHIKUNGUNYA TRÊN CÁC CA BỆNH NGHI NGỜ ĐƯỢC GIÁM SÁT TẠI HÀ NỘI VÀ NAM ĐỊNH, 2017-2018

DETERMINATION OF VIRAL ETIOLOGY OF DENGUE, ZIKA AND CHIKUNGUNYA ON THE SUSPECTED CASES IN THE SURVEILLANCE IN HANOI AND NAM DINH, 2017-2018
Tác giả: Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Minh Tâm, Vũ Trọng Dược, Trần Hải Sơn, Phan Hà Mỵ, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Đức Lưu, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Nhật Cảm, Trần Vũ Phong, Nguyễn Thị Lan Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu được thực hiện tại Hà Nội (HN) và Nam Định (NĐ) từ 01/2017- 07/2018 để xác định căn nguyên vi rút Dengue, Chikungunya và Zika ở các ca bệnh nghi ngờ. Tổng số 463 trường hợp nghi nhiễm tại HN (n=200) và NĐ (n=263) được chọn vào nghiên cứu. Tỷ lệ nhiễm Dengue tại HN là 51,5% (103/200), tại NĐ là 32,7% (86/263). Tỷ lệ phát hiện thấy ARN Dengue ở nhóm huyết thanh dương tính lần lượt là 5,8% và 9,3%. Tại hai địa phương chỉ phát hiện thấy Dengue týp 1. Xét nghiệm huyết thanh học trên nhóm Dengue âm tính cho thấy tỷ lệ anti-Zika IgM dương tính tại HN là 2,1% (2/97), tại NĐ là 0,6% (1/177). Xét nghiệm huyết thanh học trên nhóm Dengue và Zika âm tính, cho thấy tỷ lệ anti-Chikungunya IgM dương tính tại HN là 0% (0/95), tại NĐ là 3,4% (6/176). Không phát hiện thấy ARN Zika và Chikungunya trên các trường hợp huyết thanh dương tính tương ứng. Như vậy, vi rút Dengue là căn nguyên nổi trội ở các bệnh nhân nghi sốt xuất huyết 40,8% (189/463). Căn nguyên vi rút Zika và Chikungunya chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong các trường hợp không nhiễm Dengue. Cần tiếp tục nghiên cứu về căn nguyên vi rút gây hội chứng sốt chưa rõ nguyên nhân ở những bệnh nhân không nhiễm vi rút Dengue.
Summary:
The retrospective cross-sectional study was conducted in Hanoi and Nam Dinh from January 2017 to July 2018 to determine the etiology of Dengue, Chikungunya and Zika virus on the suspected cases. A total of 463 suspected cases in the survey in Hanoi (200 cases) and Nam Dinh (263 cases) were selected for the study. The prevalence of Dengue infection was 51.5% (103/200) in Hanoi and 32.7% (86/263) in Nam Dinh. The rates of Dengue RNA detection in seropositive groups were 5.8% and 9.3% in Hanoi and Nam Dinh, respectively. On both study sites, only Dengue serotype 1 was detected. In Dengue-seronegative groups, the serology testing showed that anti-Zika IgM positive rate was 2.1% in Hanoi (2/97) and 0.6% in Nam Dinh (1/177). Among Dengue and Zika-seronegative cases, the antiChikungunya IgM positive rate was 0% (0/95) in Hanoi and 3.4% (6/176) in Nam Dinh. RNA Zika and Chikungunya were not detected in sero-positive cases. Thus, Degue virus is still the predominant etiology in the suspected cases for dengue fever (40.8%, 189/463). Zika and Chikungunya etiologies just covered a very low rate among the cases without Dengue infection. Further studies to investigate the viral etiology in the suspected cases not infected by Dengue virus should be conducted.
Từ khóa:
Arbovirus; Chikungunya; Dengue; Zika; IgM; týp huyết thanh
Keywords:
Arbovirus; chikungunya; dengue; zika; IgM; serotype
File nội dung:
o2006160.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log