Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 18
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Đặc điểm di truyền gen Ha và Na vi rút cúm B lưu hành tại miền Bắc Việt Nam, 2010-2012

Genetic analysis of hemagglutinin and neuraminidase genes of influenza B viruses circulated in Northern Viet Nam, 2010-2012
Tác giả: Nguyễn Lê Khánh Hằng, Nguyễn Cơ Thạch, Phạm Hoài Linh Ly, Hoàng Vũ Mai Phương, Lê Thị Quỳnh Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu đặc điểm di truyền vi rút cúm B với 2 dòng lưu hành đồng thời, Victoria và Yamagata, còn nhiều hạn chế, đặc biệt tại các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng tôi tiến hành phân tích đặc điểm di truyền gen HA và NA của 41 chủng vi rút cúm B lưu hành tại miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn 2010-2012. Gen HA và NA đều được chia thành 2 nhóm (Y1-Y2) dòng Yamagata và (V1-V2) dòng Victoria. Trong đó, các vi rút lưu hành năm 2010-2011 thuộc nhóm V1 và Y1 trên cả 2 gen HA và NA, các vi rút năm 2012 thuộc nhóm V2 và Y2. Các vi rút trong nghiên cứu có sự khác biệt trung bình từ 2,8 đến 6,3 axit amin trên protein HA và 4,9 đến 9,6 axit amin trên protein NA so với chủng dự tuyển vắc xin tại Bắc và Nam bán cầu (Brisbane/60/2008 strain, B/Wisconsin/01/2011). Không phát hiện đột biến liên quan đến sự giảm độ nhạy/ kháng thuốc oseltamivir và/hoặc zanamivir trên protein NA trên cả 2 dòng B/Victoria và B/Yamagata ở mức độ kiểu gen (genotype). Nghiên cứu bước đầu đã cung cấp thông tin hữu ích cho chính sách sử dụng vắc xin cúm tại Việt Nam
Summary:
The genetic analysis of the two co-circulating lineages of influenza B virus, Victoria and Yamagata, are poorly understood, especially in tropical/ subtropical countries. We conducted a phylogenetic analysis of the hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA) among 41 strains influenza B viruses isolated in Northern Vietnam during 2010-2012. The HA and NA genes were divided into two distinct groups (Y1-Y2) of the Yamagata lineage and V1-V2 groups of the Victoria lineage. Of those, the virus isolated from 2010 -2011 fell into group Y1 or V1 of both HA and NA genes, while, Y2 and V2 groups were contributed by isolates from 2012. We found a mean number from 2.8 to 6.3 amino acid difference in HA protein and 4.9 to 9.6 amino acid difference in NA protein comparsion with the strains component of influenza vaccine for Northern and Southern hemisphere (Brisbane/60/2008, B/ Wisconsin/01/2011). The mutations related to reduce or resistant to antiviral drugs (oseltamivir o/w zanamivir) on NA protein were not determined in both B /Victoria and B /Yamagata lineages by genotype. The preliminary finding have provided useful information for influenza vaccination policy in Vietnam.
Từ khóa:
B/Yamagata, B/Victoria, gen HA và NA vi rút cúm B, miền Bắc Việt Nam
Keywords:
B/Yamagata, B/Victoria, HA and NA of influenza B viruses, Northern Vietnam
File nội dung:
yhdp_origin18_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log