Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 96
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của sinh viên năm thứ nhất đại học Quốc gia Hà Nội

Quality of life and nutrition status among first – year students of Viet Nam national university, Ha Noi
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long, Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Tuấn Sơn, Đặng Đức Nhu
Tóm tắt:
Với mục đích cung cấp thông tin cho chiến lược dự phòng và can thiệp dài hạn, nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm mục tiêu xác định mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và tình trạng dinh dưỡng của sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc gia Hà Nội. Đo lường tình trạng dinh dưỡng được thực hiện trên 5611 sinh viên năm thứ nhất, trong đó chọn ngẫu nhiên 534 sinh viên đo lường chất lượng cuộc sống. tình trạng dinh dưỡng được đo lường thông qua chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index – BMI). Bộ công cụ EQ-5D-5L và EQ-VAS được sử dụng để đo lường chất lượng cuộc sống. Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến được sử dụng để đánh giá mối liên quan giữa chất lượng cuộc sống và tình trạng dinh dưỡng. Kết quả cho thấy có 8,3% sinh viên thừa cân béo phì, trong đó có 13,3% sinh viên nam và 5,5% sinh viên nữ. Tỷ lệ sinh viên thiếu năng lượng trường diễn là 35,8% (34,0% nam giới và 36,7% nữ giới). Phân tích đa biến cho thấy sinh viên thừa cân béo phì có chất lượng cuộc sống thấp hơn sinh viên khác. Nghiên cứu cho thấy,chất lượng cuộc sống và tình trạng dinh dưỡng có mối liên quan với nhau.Cần có biện pháp can thiệp nhằm dự phòng xu hướng thừa cân béo phì và cải thiện tình trạng thiếu năng lượng trường diễn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của sinh viên
Summary:
To provide information for a long-term prevention and intervention strategy, a cross-sectional study was conductedto determine the association between nutrition status and quality of life (QoL) among first-year students of Vietnam National University. Nutrition status was measured by Body Mass Index – BMI among 5611 first-year students, while Quality of life was measured by EQ-5D-5L and EQ-VAS instruments among 534 subjects. Multivariate linear regression was used to assess the relation between QoL and nutrition status. The results showed that 8.3% of students were overweight/ obesity (13.3% males and 5.5% females). The proportion of students suffering Chronic Energy Deficiency (CED) was 35.8% (34.0% males and 36.7% females). The results of multivariable analysis showed that overweight/obesity students tended to have lower QoL than others. The study suggested that QoL and nutrition status had an association. Interventions are necessary to prevent the overweight/obesity trend as well as improvement ofthe Chronic Energy Deficiency status, which enhance students’ QoL
Từ khóa:
chất lượng cuộc sống, dinh dưỡng, sinh viên, EQ-5D-5L, BMI
Keywords:
Quality of life, nutrition, student, EQ-5D-5L, BMI
File nội dung:
yhdp_origin96_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log