Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 135
Tập XXIV, số 6 (155) 2014

Hiệu quả của truyền thông thay đổi kiến thức và thực hành về việc rửa tay trong phòng chống dịch bệnh của học sinh bán trú khối tiểu học năm 2011

Effect of communication in changes knowledge and pratical on hand washing to prevention of disease of boarding - pupil in 2011
Tác giả: Phạm Thanh Nhật Sang, Trần Thiện Thuần
Tóm tắt:
Để đánh giá hiệu quả của truyền thông nhằm thay đổi kiến thức và thực hành của HS về việc rửa tay trong phòng chống bệnh truyền nhiễm nói chung, một nghiên cứu can thiệp trước sau được thực hiện trên 249 học sinh bán trú trường Trần Bình Trọng tại Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh. Về việc thay đổi kiến thức rửa tay: phương pháp thảo luận nhóm và truyền thông nhóm đều mang lại hiệu quả như nhau (p = 0,84) và phương pháp thảo luận nhóm chỉ mang lại hiệu quả bằng 0,61 làn so với phương pháp tư vấn (p = 0,002), đồng thời phương pháp truyền thông nhóm chỉ mang lại hiệu quả bằng 0,59 lần so với phương pháp tư vấn (p < 0,001). Trong vấn đề thay đổi thực hành rửa tay: Cả 03 phương pháp đều mang lại hiệu quả thay đổi sau khi can thiệp. Trong đó, phương pháp thảo luận nhóm chỉ mang lại hiệu quả bằng 0,19 lần so với phương pháp truyền thông nhóm (p < 0,001), và phương pháp thảo luận nhóm chỉ mang lại hiệu quả bằng 0,12 lần so với phương pháp tư vấn, đồng thời phương pháp truyền thông nhóm chỉ mang lại hiệu quả bằng 0,59 lần so với phương pháp tư vấn (p <0,001). Như vậy, phương pháp tư vấn mang lại hiệu quả cao nhất so với 02 phương pháp thảo luận nhóm và truyền thông nhóm
Summary:
To evaluate the effectiveness of direct communicationaimed at changing knowledge and practices of students about proper hand washing in preventing infectious diseases, a previous – after study intervention was performed on 249 students boarding school in Tran Binh Trong District 5, Ho Chi Minh City.Regarding the change of proper hand washing knowledge: the method of group discussion and group communication were effectived as other knowledge change (p = 0.84) and group discussion method waseffectived only by 0.61 times compared with methods counseling (p = 0.002), and group communication method was effectived only by 0.59 times compared with consulting methods (p < 0.001).In the matter of changing practice proper hand washing: group discussion method was effectived only by 0.19 times compared with group communication method (p < 0.001), and group discussion method was effectived only 0.12 times higher than the counseling, and group communication method was effectived only by 0.59 times compared with consulting methods (p < 0.001).As such, advisory approach gives the most effective method compared with 02 group discussions and group communication
Từ khóa:
hiệu quả can thiệp. kiến thức, thực hành, rửa tay, truyền thông
Keywords:
effective intervention. knowledge, practices, wash hands, direct communication
File nội dung:
yhdp_origin135_6_2014.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log