Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 45
Tập 29, số 13 2019

ƯỚC TÍNH CHI PHÍ SÀNG LỌC TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TRONG GÓI DỊCH VỤ Y TẾ CƠ BẢN TẠI TRẠM Y TẾ XÃ

ESTIMATEE OF SCREENING PACKAGE COST FOR HYPERTENSION AND DIABETES IN BASIC HEALTH SERVICE PACKAGE AT COMMUNE HEALTH STATIONS
Tác giả: Dương Đức Thiện, Vũ Sinh Nam, Trần Thị Mai Oanh, Nguyễn Tuấn Việt, Nguyễn Khánh Phương
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xác định chi phí sàng lọc tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) tại trạm y tế (TYT) xã năm 2017, làm cơ sở để xây dựng chính sách phân bổ nguồn lực, góp phần tăng cường dịch vụ cho tuyến y tế cơ sở. Nghiên cứu áp dụng phương pháp tính chi phí thành phần theo quy trình chuẩn với cách tiếp cận từ dưới lên. Chi phí 1 lượt sàng lọc THA là 9.708 đồng, chi phí 1 lượt sàng lọc ĐTĐ là 5.958 đồng khi dùng phiếu hỏi và 13.782 đồng khi dùng phiếu hỏi kết hợp xét nghiệm mao mạch. Tổng chi phí sàng lọc THA và ĐTĐ cho tuyến xã trong toàn quốc ước tính là 373 tỷ đồng. Tính trung bình một TYT xã, chi phí cho gói sàng lọc THA và ĐTĐ khoảng 33.600.000 đồng một năm. Việc ước tính chi phí cung cấp thông tin quan trọng cho việc xây dựng phương án tài chính và huy động nguồn lực đảm bảo việc thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản (DVYTCB) tại tuyến xã, góp phần tăng cường cung ứng dịch vụ y tế cơ sở (YTCS).
Summary:
Study on estimating the unit costs and total costs of screening for hypertension and diabetes at commune health stations (CHS) in 2017 applied the normative costing method and bottom-up approach, the study results are as a basis for developing resource allocation policies, contributing to strengthening services for the CHS level. The unit cost of hypertension screening was VND 9,708, the unit cost of diabetes screening was VND 5,958 when using questionnaires and VND 13,782 when using questionnaires combined with capillary test. The total cost of hypertension and diabetes screening at the commune level was estimated at VND 373 billion. On average, a CHS, the cost of the hypertension and diabetes screening package was about VND 33.6 million per year. Cost estimation provides important information for developing financial plans and mobilizing resources to ensure the implementation of the grassroots health care package at the commune level, contributing to strengthening grassroots health service delivery.
Từ khóa:
Gói dịch vụ y tế cơ bản; chi phí; sàng lọc; tăng huyết áp; đái tháo đường; trạm y tế
Keywords:
Basic health service package; costing; screening; hypertension; diabetes; commune health station
File nội dung:
o191345.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log