Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 142
Tập 30, số 2 2020

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH NĂM 2018

KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE ON HIV/AIDS PREVENTION AMONG STUDENTS OF TRAVINH UNIVERSITY IN 2018
Tác giả: Trần Quốc Huy, Nguyễn Huỳnh Tân, Nguyễn Lê Thanh Trúc
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang năm 2018 trên 200 sinh viên trường Đại học Trà Vinh hệ chính quy nhằm mục tiêu mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống HIV/AIDS của sinh viên và góp phần cho việc thực hành đúng cũng như cập nhật thông tin về phòng, chống HIV/AIDS. Kết quả nghiên cứu cho thấy về kiến thức sinh viên hiểu đúng đối tượng có nguy cơ lây nhiễm HIV như người nghiện chích ma túy (NCMT) là 94%, phụ nữ bán dâm là 66,5%; Hiểu biết về hành vi có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất là dùng chung bơm kim tiêm với 93,5% và 75% có quan hệ tình dục với nhiều người. Về cách phòng tránh lây nhiễm HIV có 92,5% hiểu không dùng chung bơm kim tiêm, 84% không dùng chung dao cạo, nhíp. Về thái độ có 50% sinh viên biết đối xử bình thường với người nhiễm HIV, 40% có thái độ tích cực như thông cảm và chia sẻ với họ, chỉ 6% xa lánh và 4% vẫn chưa biết rõ thái độ mình như thế nào. Với phong trào phòng chống HIV/ AIDS tham gia tự nguyện với 90%, còn 10% là chỉ tham gia khi bị ép buộc hoặc không tham gia. Về thực hành có 80% dùng riêng đồ dùng cá nhân, 55,5% quan hệ tình dục an toàn giúp cho bản thân tránh được lây nhiễm HIV. Tỉ lệ sinh viên đã từng tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS cho kết quả có 61,6% đã từng nói chuyện với bạn bè và những người xung quanh về HIV/AIDS, 31% sinh viên đồng ý tham gia dán tờ rơi, 15,5% giúp đỡ những người nhiễm HIV, 57% tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/ AIDS của địa phương cũng như nhà trường và 12% sinh viên không làm gì.
Summary:
Cross-sectional study in 2018 among 200 students of Tra Vinh University, in order to describe the knowledge and attitudes of HIV/ AIDS prevention of Travinh Uiversity students and contribute to the correct understanding/ practice as well as timely updates information on HIV/AIDS prevention and control. The study results showed that students correct understanding high risk of HIV infection population such as IDUs were 94%, FSWs were 66.5%; Understanding of behaviors most at risk of HIV infection were sharing needles and syringes with 93.5% and having sex with many people 75%. Regarding to HIV prevention, 92.5% understand that they do not share needles and syrings, 84% do not share razors and tweezers. Regarding the attitude that 50% of students have a normal attitude towards people living with HIV/AIDS, 40% have a positive attitude of being sympathetic and sharing with them, 6% are aloof and 4% still do not know their attitudes like how. For the HIV/AIDS prevention campaign, to the participate voluntarily with 90%, and 10% to participate only when forced or not involved. In terms of practice, 80% use personal belongings and 55.5% have safe sex to prevent themselves from HIV infection. Percentage of students who have participated in HIV/AIDS prevention activities, as a result, 61.6% have spoken with friends and people around HIV/AIDS, 31% of students agree to participate in the past. leaflets 15.5% to help people with HIV, 57% to participate in local HIV/AIDS activities as well as schools and 12% to students do nothing
Từ khóa:
Trường Đại học Trà Vinh; kiến thức; thái độ; thực hành; HIV/AIDS
Keywords:
Tra Vinh University; knowledge; attitude; practice; HIV/AID
File nội dung:
o2002142.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log