Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH SỞI TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TIỀN LÂM SÀNG CỦA VẮC XIN PHỐI HỢP 5 TRONG 1 (BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ TOÀN TẾ BÀO BẤT HOẠT, VIÊM GAN B VÀ HIB CỘNG HỢP) HẤP PHỤ, DẠNG DUNG DỊCH TRÊN THỎ NEWZEALAND
KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VỆ TINH ĐẶT TẠI TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ads
Trang: 42
Tập 30, số 2 2020

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI MỘT SỐ TRẠM Y TẾ XÃ TẠI HUYỆN SÓC SƠN, HÀ NỘI, NĂM 2019

PATIENT SATISFACTION ON MEDICAL SERVICES AND SOME RELATED FACTORS FACTORS AT SOME COMMUNE HEALTH STATIONS, SOC SON DISTRICT, HANOI, 2019
Tác giả: Phạm Thị Hoài Anh, Lê Đình Phan, Lã Ngọc Quang
Tóm tắt:
Sự hài lòng của người bệnh là chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc của một cơ sở y tế. Nghiên cứu này được triển khai với mục tiêu mô tả thực trạng sự hài lòng của người bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám chữa bệnh tại một số Trạm Y tế xã (TYTX) thuộc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp định lượng và định tính với 135 người bệnh và 05 trạm trưởng trạm Y tế, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ công cụ đo lường là phiếu điều tra sự hài lòng người bệnh của Bộ Y tế ban hành có hiệu chỉnh áp dụng cho trạm Y tế và hướng dẫn phỏng vấn sâu. Kết quả nghiên cứu cho biết tỷ lệ người bệnh hài lòng về chất lượng dịch vụ chỉ chiếm 44,4%. Yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của người bệnh bao gồm cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế.
Summary:
Patient satisfaction is an important indicator to evaluate the quality of care provided by a health facility. This study was conducted with the objective of describing the situation of patient satisfaction and identifying some factors affecting the patient’s satisfaction with medical examination and treatment services at some Commune Health Stations of Soc Son Medical Center, Hanoi. The method of cross-sectional descriptive research combined qualitative and quantitative with 135 patients and 05 heads of health stations, applying the direct interview method using a questionnaire on patient satisfaction issued by the Ministry of Health with have been revised and applied to the health stations and instructed in-depth interviews. The study results showed that the percentage of patients satisfed with the service quality only accounted for 44.4%. Factors affecting patient satisfaction include facilities, professional capacity of health workers.
Từ khóa:
Hài lòng người bệnh; yếu tố ảnh hưởng; trạm Y tế; Sóc Sơn
Keywords:
Satisfaction of patients; influencing factor; health station; Soc Son
File nội dung:
o200242.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log