Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng hoạt động y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật tại trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2019
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
ads
Trang: 83
Tập 30, số 2 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH LÀM MẸ AN TOÀN CỦA BÀ MẸ ĐANG NUÔI CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HAI HUYỆN ĐẠ TẺH VÀ ĐAM RÔNG THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2018

SAFE MOTHERHOOD KNOWLEDGE AND PRACTICE OF MOTHERS RAISING CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD AT DA TEH AND DAM RONG DISTRICTS OF LAM DONG PROVINCE IN 2018
Tác giả: Đỗ Đình Hiếu, Kim Bảo Giang, Trịnh Hữu Vách, Tô Thị Liên
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành tại 2 huyện Đạ Tẻh và Đam Rông thuộc tỉnh Lâm Đồng nhằm mục tiêu mô tả kiến thức và thực hành về làm mẹ an toàn ở bà mẹ đang nuôi con dưới 5 tuổi. 480 bà mẹ đã được phỏng vấn điều tra. Kết quả cho thấy mặc dù kiến thức và thực hành về chăm sóc trước, trong và sau sinh của các bà mẹ là khá tốt, tuy nhiên kiến thức về nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm trước, trong và sau sinh còn rất hạn chế (lần lượt là 15%, 7,7% và 5,2%). Tỉ lệ khám trong vòng 7 ngày sau sinh cũng chỉ có 62,7%. Có sự khác biệt rõ rệt giữa các bà mẹ ở nhóm Kinh và các bà mẹ nhóm dân tộc thiểu số ở một số chỉ số: Tỷ lệ bà mẹ biết khi mang thai cần làm xét nghiệm máu (63,8% so với 26,3%); tỷ lệ bà mẹ biết các dấu hiệu nguy hiểm cho phụ nữ trước sinh (21,7% so với 4,7%), trong sinh (12,1% so với 1,1%), sau sinh (7,2% so với 2,1%). Trình độ học vấn và nghề nghiệp cũng là yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến kiến thức và thực hành về làm mẹ an toàn. Cần phải có các hoạt động can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe về làm mẹ an toàn nhất là cho đối tượng dân tộc thiểu số.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted in Da Teh and Dam Rong districts of Lam Dong province, aiming to describe a baseline survey on knowledge and practice of safe motherhood among mothers raising children under 5 years old, 480 mothers were interviewed for investigation. The results showed that although mothers’ knowledge and practice of prenatal, during birth and postnatal care were quite good., the knowledge on ≥ 3 danger signs prenatal, during birth and postnatal care is very limited (turn is 15%, 7.7% and 5.2%). The rate of examination within 7 days after birth is only 62.7%. But there are still signifcant differences between Kinh mothers and minority ethnic mothers in some of the indicators: Percentage of mothers who know during pregnancy need to perform blood tests (63.8% compared to 26.3%); percentage of mothers who know the prenatal danger signs (21.7% compared to 4.7%), during birth (12.1% compared to 1.1%), postnatal (7.2% compared to 2.1%). Education and occupation are two factors that are signifcantly related to knowledge and practice of safe motherhood. It is needed to carry out intervention activities, health education and communication on safe motherhood, focus on minority ethnic group.
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; làm mẹ an toàn; bà mẹ nuôi con dưới 5 tuổi; Lâm Đồng
Keywords:
Knowledge; practice; safe motherhood; mother raising children under 5 years; Lam Dong
File nội dung:
o200283.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log