Thứ tư, 15/07/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và chế độ ăn với thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại 4 xã huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2017
Tổng quan các chính sách và mô hình hỗ trợ về tài chính trong chăm sóc sức khỏe người dân tộc thiểu số tại Việt Nam từ năm 1989 đến nay
Thực trạng hoạt động thể lực và một số yếu tố liên quan của người dân ở một số tỉnh ở Việt Nam năm 2019
ads
Trang: 50
Tập 30, số 2 2020

THỰC TRẠNG SỨC KHỎE, CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI SỐNG MỘT MÌNH TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

HEALTH STATUS, QUALITY OF LIFE AND RELATED FACTORS AMONG THE ELDERLY LIVING ALONE IN PHU VANG DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE IN 2018
Tác giả: Nguyễn Văn Thành Nhân, Trần Thị Như Ý, Huỳnh Thụy Huyền Trâm, Nguyễn Thị Hoài Thương, Đoàn Phương Bình, Nguyễn Hữu Nghị
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả thực trạng sức khỏe, chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi sống một mình tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Nghiên cứu được thực hiện trên 215 người cao tuổi sống một mình, sử dụng bộ câu hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống của Tổ chức Y tế Thế giới (WHOQOL-BREF). Phương pháp thu thập số liệu là phỏng vấn trực tiếp người cao tuổi sống một mình tại hộ gia đình theo bộ câu hỏi soạn sẵn. Kết quả cho thấy mắc bệnh mạn tính chiếm 85,1% (chủ yếu là tim mạch 54,7%, cơ xương khớp 33,9%), nhưng chỉ có 52,6% ca điều trị. Về chất lượng cuộc sống: Điểm trung bình là 53,0 ± 13,9; khía cạnh xã hội có điểm cao nhất là 61,4; tâm lý 52,2 điểm; môi trường 51,5 điểm và thấp nhất là thể chất 47,1 điểm. Tuổi, tình trạng hôn nhân, kinh tế, bệnh tật, quan hệ xã hội và tập thể dục với chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy tình hình sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi sống một mình còn thấp. Do đó, vai trò của gia đình, cộng đồng, nhà nước trong việc quan tâm và hỗ trợ người cao tuổi độc thân là cần thiết
Summary:
The cross-sectional study described health status, quality of life and related factors among the elderly living alone in Phu Vang district, Thua Thien Hue province in 2018. The study was conducted among 215 the elderly living alone by using the questionnaires to assess to the quality of life of the World Health Organization (WHOQOL-BREF). Data collection method was direct interview the elderly living alone according to the prepared questionnaire. The results showed that chronic diseases accounted for 85.1 percent, but only 52.6 percent of cases are properly treated. In terms of quality of life, the average assessment was 53.0 ± 13.9. The highest value was found in the social aspect with 61.4 points; 52.2 points for the psychological aspect; 51.5 points for environmental aspect and the lowest value was in the physical aspect with 4711 points. In addition, the study showed that age, marital status, income, chronic diseases, communicate with other people and physical activity related to the quality of life. This research shows that the health status and quality of life of the elderly living alone is at low level. Therefore, the role of the family, community and the government in caring and supporting single elderly people is essential
Từ khóa:
Sức khỏe; người cao tuổi sống một mình; chất lượng cuộc sống; Thừa Thiên Huế
Keywords:
Health status; quality of life; the elderly living alone; Thua Thien Hue
File nội dung:
o200250.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log