Thứ năm, 05/10/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở học sinh Trung học phổ thông tại huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang, năm 2021
Tình trạng dinh dưỡng ở học sinh trung học phổ thông tại một số huyện của tỉnh Sơn La, năm 2020
Một số đặc điểm dịch tễ các trường hợp mắc cúm tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2020 - 2023
Trang: 72
Tập 33, số 1 2023 Phụ bản

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ XÃ CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2021

FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH CARE UTILIZATION AT COMMUNE HEALTH STATIONS OF RESIDENTS OF TU KY DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE IN 2021
Tác giả: Phạm Minh Khuê, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Trung Chính, Nguyễn Bá Phước
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 454 hộ gia đình tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân trong năm 2021. Kết quả cho thấy đa số người đến khám chữa bệnh tại trạm ở độ tuổi trên 60 (49,2%), nam nhiều hơn nữ, và số đông là nông dân (58,9%). Có mối liên quan giữa việc sử dụng dịch vụ tại trạm y tế với một số yếu tố sau đây: Độ tuổi từ 50 trở xuống (OR = 0,2, 95%; CI: 0,17 - 0,75), là nông dân hoặc trẻ em (OR = 0,54, 95%; CI: 0,24 - 0,86), người có thẻ bảo hiểm y tế và đồng chi trả (OR = 2,2; 95%CI: 1,22 - 4,14), người không cho rằng chi phí tại TYT là hợp lý (OR = 0,45; 95%CI: 0,26 - 0,79), và mức độ bệnh nhẹ (OR = 0,2; 95%CI: 0,12 - 0,49). Lãnh đạo địa phương và trạm y tế cần có các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ để thu hút người dân lựa chọn trạm y tế là nơi khám chữa bệnh của họ.
Summary:
A cross sectional study was conducted on 454 households at Tu Ky district, Hai Duong in order to describe factors associated with health care utilization of residents in 2021. Results showed that majority of people use health services at commune health station were over 60 years of age (49.2%), male outnumbered female, and most of them were farmer (58.9%). There was a relationship between health services utilization and the following factors: age from 50 and below (OR = 0.2, 95%; CI: 0.17 - 0.75), being a farmer or children (OR = 0.54, 95%; CI: 0.24 - 0.86), had co-pay insurance (OR = 2.2; 95%CI: 1.22 - 4.14), not perceived as the health service cost was affordable (OR = 0.45; 95%CI: 0.26 - 0.79), and has mild illness (OR = 0.2; 95%CI: 0.12 - 0.49). The local authority and chief of commune health stations would need to figure out how to improve the quality of services at stations to attract residents to come when seeking for health care.
Từ khóa:
Dịch vụ khám chữa bệnh; trạm y tế xã; huyện Tứ Kỳ; Hải Dương
Keywords:
Health services; commune health stations; Tu Ky district; Hai Duong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/974
File nội dung:
o230172.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log