Thứ tư, 30/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 108
Tập 29, số 1 2019

Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành tiêm chủng của bà mẹ tại trạm y tế phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội năm 2017

Factors related to knowledge and practice about vaccination among the mothers at Ngoc Ha ward, Ba Dinh district, Hanoi in 2017
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang, Phạm Hữu Tiệp, Hồ Thị Minh Lý
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành về tiêm chủng của các bà mẹ có con ≤ 36 tháng tuổi tại Trạm Y tế phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội năm 2017. 167 bà mẹ có con ≤36 tháng tuổi tại Trạm Y tế phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017 được phỏng vấn sử dụng phiếu hỏi chuẩn bị sẵn. Kết quả cho thấy nghề nghiệp và trình độ học vấn được xác định có liên quan đến kiến thức và thực hành về tiêm chủng của các bà mẹ. Cụ thể các bà mẹ là công/ viên chức có tỷ lệ có kiến thức và thực hành đạt với tỷ lệ cao hơn số bà mẹ làm các nghề khác; các bà mẹ có trình độ học vấn cao đẳng/đại học có kiến thức và thực hành tốt hơn so với các bà mẹ có trình độ học vấn trung học phổ thông với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Riêng yếu tố tiếp cận thông tin truyền thông có liên quan trực tiếp đến kiến thức về tiêm chủng của các bà mẹ (p<0,01). Tỷ lệ những bà mẹ thường xuyên tiếp cận các thông tin về tiêm chủng có kiến thức tốt cao gấp 2,3 lần các bà mẹ không thường xuyên tiếp cận thông tin về tiêm chủng. Những bà mẹ có kiến thức tốt thì có thực hành tốt cao gấp 1,8 lần những bà mẹ có kiến thức không tốt tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê.
Summary:
This study aimed to analysis some relate factors to the knowledge and practice on vaccination among the mothers having children ≤36 months old at Ngoc Ha ward, Ba Dinh district, Hanoi in 2017. 167 mothers having children of <36 months old were interviewed at Commune Health Center of Ngoc Ha Ward, Ba Dinh District, Hanoi from April 2017 to August 2017 used pre-prepared questionnaires. Results showed that the profession and educational level were found related to knowledge and practice on vaccination among the mothers. In particular the mothers having profession as officers showed to have good knowledge and practice with the significant higher rate than those working as workers or farmers. The mothers that graduated from college or university expressed good knowledge and practice with higher rate than those with high school education level (p<0.05). The access to communication on vaccination related topics was found related only to the knowledge of mothers (p<0.01). In particular, rate of the mothers that regularly accessed information about immunization was found 2.3 times higher than that of the mothers who did not regularly access the communication. The mothers with good knowledge showed to have good practice 1.8 times higher than those with poor knowledge on immunization, but this difference was not significant.
Từ khóa:
tiêm chủng; bà mẹ; Hà Nội.
Keywords:
Immunization; mother; Hanoi.
File nội dung:
o1901108.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log