Thứ tư, 30/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 141
Tập 29, số 1 2019

Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh và một số yếu tố liên quan của hộ gia đình tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình năm 2018

Situation of hygienic latrines and related factors among households in Dung Phong commune, Cao Phong district, Hoa Binh province in 2018
Tác giả: Đặng Văn Nam, Lê Khắc Đức
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành trên 481 hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS) tại xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, năm 2018 nhằm mô tả thực trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích được sử dụng, áp dụng kỹ thuật thu thập số liệu bằng phỏng vấn trực tiếp chủ hộ gia đình và điều tra quan sát trực tiếp đánh giá thực trạng sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh bằng bảng kiểm theo QCVN 01:2011/BYT. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 loại nhà tiêu hợp vệ sinh đang được sử dụng, trong đó nhà tiêu tự hoại chiếm tỷ lệ cao nhất (52,1%), tiếp theo nhà tiêu khô nổi (39,2%); 2 loại chiếm tỷ lệ rất thấp là nhà tiêu khô chìm (4,8%) và nhà tiêu thấm dội nước (3,9%). Thực trạng chất lượng sử dụng từng loại nhà tiêu hợp vệ sinh theo QCVN 01:2011/BYT tại các hộ gia đình đạt được rất cao (95,4%), trong đó nhà tiêu tự hoại chiếm 98,8 %, nhà tiêu khô nổi chiếm 92,8%, nhà tiêu khô chìm chiếm 91,7% và nhà tiêu thấm dội nước chiếm 85,7 %. Một số yếu tố liên quan đến sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh gồm điều kiện kinh tế, kiến thức về kiểm tra, hướng dẫn về xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Summary:
A cross-sectional study was carried out on 481 households having hygienic latrines in Dung Phong Commune, Cao Phong District, Hoa Binh Province in 2018 to describe the current status of latrine use related factors among the households. Direct interviews and direct observation of the current status of latrine use based on checklist prepared in accordance with QCVN 01: 2011/ BYT. According to study results, among 4 types of latrines that are in use among the households, the septic tank account for the highest rate (52.1%), followed by dry-floating latrine (39.2%); remaining two categories accounted for a very low rates were dry latrines sank (4.8%) and the flush latrines (3.9%). The quality of latrine use according to QCVN 01: 2011/BYT among households was high in general (95.4%), of these, 98.8% for the septic latrines, 92.8% for the dry-floating latrines, 91.7% for the dry latrines sank and 85.7% for the flush latrines. The factors related to the use of hygienic latrines were economic condition and people knowledge on the use of hygienic latrines.
Từ khóa:
Nhà tiêu hợp vệ sinh; hộ gia đình; xã Dũng Phong
Keywords:
hygienic latrines; Households; Dung Phong commune
File nội dung:
o1901141.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log