Thứ tư, 08/04/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 64
Tập 29, số 13 2019

HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP CAN THIỆP NÂNG CAO NĂNG LỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA NHÂN VIÊN TRẠM Y TẾ XÃ TẠI HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN

EFFECTIVE INTERVENTION SOLUTIONS TO IMPROVE THE CAPACITY OF PRIMARY HEALTH CARE FOR COMMUNE HEALTH WORKERS IN CAN GIUOC DISTRICT, LONG AN PROVINC
Tác giả: Trần An Chung1*, Huỳnh Thị Khánh Linh2, Trương Thị Ngọc Diễm2, Phạm Xuân Đà3, Nguyễn Thị Kim Nhung4
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp có đối chứng được thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 nhằm đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân viên trạm y tế xã tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Các biện pháp triển khai can thiệp bao gồm tập huấn nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe ban đầu sử dụng mạng xã hội thông qua trang fanpage “Chăm sóc sức khỏe ban đầu 2008”, hướng dẫn tại chỗ kỹ năng tư vấn sức khỏe. Kết quả can thiệp cho thấy tỷ lệ các cán bộ y tế tham gia can thiệp cao (trên 99%); Kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe ban đầu, thái độ và thực hành tư vấn sức khỏe của cán bộ y tế được cải thiện rõ rệt, trong đó hiệu quả can thiệp (HQCT) cao nhất trong nhóm can thiệp lần lượt là kiến thức tốt (HQCT=1611%, p<0,001), thái độ về sự cần thiết của y tế tuyến xã (HQCT = 44,5%, p<0,05) và thực hành tư vấn sức khỏe (HQCT= 370%, p<0,001).
Summary:
The self - controlled intervention study was conducted in the last 6 months of 2018 to evaluate the effectiveness of intervention to improve the capacity of primary health care for staff of commune health stations in Can Giuoc district, Long An province. Intervention measures include training to improve primary health care knowledge using social networks through the “Primary Health Care 2008” fanpage, on-site training on health counseling skills. The results show that the percentage of health workers participating in the intervention is high (over 99%); Basic knowledge about primary health care, attitudes and health counseling practices of health workers has been significantly improved, of which the highest intervention efficacy (IE) is in intervention group is respectively good knowledge (IE = 1611%, p <0.001), attitude about the necessity of commune health (IE = 44.5%, p <0.05) and practice health counseling (IE = 370 %, p <0.001).
Từ khóa:
Năng lực, chăm sóc sức khỏe ban đầu, trạm y tế xã
Keywords:
Capacity, PHC, human resource
File nội dung:
o191364.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log