Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 95
Tập 30, số 3 2020

HIỆU QUẢ CAN THIỆP CẢI THIỆN CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ Ở HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018 - 2019

EFFECTIVE INTERVENTION FOR DETECTION, TREATMENT MANAGEMENT OF HYPERTENSION AND DIABETES AT COMMUNE HEALTH STATIONS IN THACH THAT DISTRICT, HANOI CITY IN 2018 - 2019
Tác giả: Bùi Thị Minh Thái, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thi Thơ
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng trên tất cả Trạm Y tế (TYT) của huyện Thạch Thất (nhóm can thiệp) và Quốc Oai (nhóm chứng) nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp cải thiện công tác phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ), được thực hiện từ 8/2018 đến hết tháng 8/2019. Kết quả cho thấy các can thiệp đã cải thiện việc triển khai hoạt động phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết và đái tháo đường tại các Trạm Y tế. Số trạm y tế xã thực hiện sàng lọc tăng huyết áp đái tháo đường cho người ≥40 tuổi tại cộng đồng tăng từ 0 lên 100% và số người dân được sàng lọc tăng từ 0 lên tới 66491 người. Tỷ lệ trạm y tế xã thực hiện quản lý điều trị đái tháo đường tăng từ 13,04% lên 73,91%. Số người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường được quản lý điều trị tại trạm y tế xã cũng tăng có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Phân tích khác biệt kép (DID) cho thấy, sự cải thiện hoạt động phát hiện, quản lý điều trị THA, ĐTĐ tại các TYT ở huyện can thiệp hầu hết đều có liên quan tới thời gian can thiệp và tình trạng được can thiệp hay không (p<0,05).
Summary:
A community - based controlled intervention study was conducted on all Commune Health Stations (CHSs) of Thach That district (intervention group) and Quoc Oai (control group) to evaluate the effectiveness of interventions to detect and manage hypertension and diabetes activity in CHS. The study was carried out from August 2018 to the end of August 2019. The results showed that hypertension, diabetes detection and management activities have been signifcantly improved in CHS. Specifcally, the proportion of CHS implementing hypertension and diabetes screening/ detection has increased from 0 to 100%, the number of people≥ 40 years old who were screened has increased from 0 (before intervention) to 66491 (after intervention). The proportion of CHS implementing diabetes management and treatment has also increased from 13.04% to 73.91%. The number of patients with hypertension and diabetes who were managed at CHS has also increased signifcantly (p <0.05). DID analysis showed that improvements in the activities of detecting and managing hypertension and diabetes were mostly related to the time of intervention or the status of intervention (p) <0.05).
Từ khóa:
Hiệu quả can thiệp; phát hiện; quản lý; điều trị; bệnh không lây nhiễm; trạm Y tế xã
Keywords:
Effective intervention; detection, management; treatment; non - communicable diseases; commune Health Station
File nội dung:
o200395.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log