Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 9
Tập 30, số 3 2020

TÌNH HÌNH CHUYỂN CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ Y TẾ LĨNH VỰC DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2009

THE WORKING PLACE CHANGE OF HEALTH WORKERS IN THE PREVENTIVE MEDICINE FIELD IN VIETNAM
Tác giả: Vũ Văn Hoàn, Vũ Thị Minh Hạnh, Lê Lan Hương
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng tình hình chuyển công tác của cán bộ y tế (CBYT) lĩnh vực dự phòng trong giai đoạn 2005 - 2009 tại các tỉnh/ thành phố trên toàn quốc. Nghiên cứu điều tra cắt ngang vào thời điểm tháng 9 năm 2009, kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Kết quả cho thấy, có 2310 CBYT dự phòng chuyển công tác trong giai đoạn 2005 – 2009, trong đó hơn 1/4 bỏ việc và tăng nhanh qua các năm. Xu hướng chính trong lựa chọn nơi chuyển đến của CBYT dự phòng chuyển công tác là chuyển lên tuyến trên, về các đô thị trung tâm và chuyển sang lĩnh vực điều trị. Trong đó, nhóm CBYT có trình độ cao chủ yếu chuyển sang lĩnh vực điều trị, quản lý nhà nước và một tỷ lệ đáng kể chuyển sang bảo hiểm xã hội. Sự không yên tâm công tác do sự biến động liên tục trong mô hình tổ chức cơ sở y tế tuyến huyện và chính sách bảo hiểm xã hội mới trong giai đoạn này và sự mong đợi có thêm thu nhập, có cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp của bản thân và việc sinh hoạt, học tập của gia đình là nguyên nhân quan trọng khiến các CBYT lĩnh vực dự phòng chuyển công tác
Summary:
This paper aims to describe the working place change of health workers in the preventive medicine feld during the period of 2005 – 2009 in Vietnam. The cross-sectional study was conducted in September 2009 and incorporated both qualitative and quantitative research methods. The research outcomes showed that 2,310 preventive medicine health workers migrated during the period of 2005 – 2009, with over 1/4 moring through resignation and increasing rapidly over the years. The rest transferred to public health facilities at higher levels. The primary trend in the facilities/ organizations to which preventive medicine health workers chose to migrate were those at higher levels, in central urban areas and in the treatment feld. The health workers with a high level of qualifcations largely migrated to the felds of treatment and state management, and a signifcant proportion migrated to social insurance. Important factors that drove the migration of health workers in the preventive medicine feld were the lack of job security due to constant changes in the organizational structure of district health facilities and the new social insurance policy during this period of time, along with the expectation of having higher incomes, better career opportunities as well as improved living and learning standards for the health workers themselves and their families.
Từ khóa:
Cán bộ y tế; chuyển công tác; lĩnh vực dự phòng
Keywords:
Health workers; migration; preventive medicine feld
File nội dung:
o200309.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log