Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 63
Tập 30, số 3 2020

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI NHIỄM MẦM BỆNH KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT Ở NGƯỜI BÁN RAU TẠI CÁC CHỢ TRONG THÀNH PHỐ TRÀ VINH NĂM 2019

SITUATION AND RELATED FACTORS TO INTESTINAL PARACITE INFECTION AMONG RAW VEGETABLES SELLERS AT MARKETS IN TRA VINH CITY IN 2019
Tác giả: Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Huỳnh Thị Hồng Nhung, Nguyễn Tiến Thành, Trần Trúc Ngọc Sơn, Phạm Thị Loan
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột và một số yếu tố liên quan trên rau ăn sống tại các chợ trên địa bàn thành phố Trà Vinh năm 2019. Định danh kí sinh trùng trên 240 mẫu rau bằng phương pháp Romanenko. Đồng thời khảo sát các thông tin chung và kiến thức về ký sinh trùng trên rau của người bán rau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột trên rau là 61,67%. Trong đó, tỷ lệ nhiễm từng loại ký sinh trùng là giun đũa 19,17%, giun móc 35,83%, giun lươn 25,83%, chưa tìm thấy sự xuất hiện của sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ và sán lá ruột. Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng trên từng loại rau lần lượt là xà lách 50%, rau đắng 70,83%, hẹ 83,33%, rau má 58,33%, rau nhút 45,83%, rau muống nước 12,50%, xà lách xoang 79,17%, rau răm 62,50%, diếp cá 62,50%, húng quế 91,67%. Có liên quan giữa tình trạng nhiễm mầm bệnh kí sinh trùng đường ruột với dân tộc, trình độ học vấn và việc rửa rau trước khi bán. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ rau bị ô nhiễm ký sinh trùng ở thành phố Trà Vinh là một nguy cơ để lây truyền ký sinh trùng đường ruột, đặc biệt là giun móc. Vì vậy, các cơ quan y tế cần quan tâm đến việc giáo dục người dân về việc sử dụng rau an toàn.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted to describe situation and related factors to intestinal paracite infection among raw vegetables sellers at markets in Tra Vinh City in 2019. Identify parasites on 240 vegetable samples by Romanenko method. At the same time, we surveyed general information and knowledge about safe vegetables of greengrocers. The results of this study show that the percentage of intestinal parasites infection on vegetables is 61.67%. In particular, the prevalence of each parasite is Ascaris lumbricoides 19.17%, hookworm (Ancylostoma duodenale or Necator americanus) 35.83%, Strongyloides stercoralis 25.83%, and the occurrence of Fasciola gigantica, Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini and Fasciolopsis buski have not been found. The rate of parasitic infection on each vegetable is: 50% lettuce, 70.83% bitter vegetable, 83.33% chilli, 58.33% vegetables, 45.83% water spinach, 12.50% water spinach, sinus lettuce 79.17%, vegetables 62.50%, fsh lettuce 62.50%, basil 91.67%. It is related to keeping intestinal parasite infection with ethnicity, education level and washing vegetables before selling. The results of this study show that consumption of parasitic contaminated vegetables in Tra Vinh city is a risk to transmit intestinal parasites, especially hookworms. Therefore, health authorities need to educate citizens about using safe vegetables.
Từ khóa:
Ký sinh trùng đường ruột; rau ăn sống; Trà Vinh
Keywords:
Intestinal parasitic; raw vegetable; Tra Vinh
File nội dung:
o200363.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log