Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 104
Tập 30, số 3 2020

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ MẪU NGOẠI KIỂM CHO XÉT NGHIỆM HUYẾT THANH HỌC ANTI-HCV

DEVELOPMENT OF EXTERNAL QUALITY CONTROL PANELS FOR ANTI-HCV SEROLOGICAL TESTING
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thuận, Lê Trần Bảo Uyên, Lê Duy Hoàng Chương, Trần Tôn
Tóm tắt:
Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm (PXN) anti-HCV là trả lời kết quả xét nghiệm trên các bộ mẫu thử (bộ panel) do chương trình ngoại kiểm cung cấp. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng bộ mẫu ngoại kiểm (bộ panel) có số lượng mẫu tối ưu, đạt các yêu cầu về độ đồng đều, độ ổn định để đánh giá chất lượng xét nghiệm huyết thanh học anti-HCV. Bộ panel giả định ban đầu được thiết kế gồm 12 mẫu có các đặc tính âm tính, dương tính yếu và dương tính được đánh giá độ đồng nhất, độ ổn định ở điều kiện bảo quản và vận chuyển, độ vô khuẩn. Gửi các bộ panel cho 99 PXN ở khu vực phía Nam và Tây Nguyên để thực hiện XN huyết thanh học anti-HCV. Kết quả cho thấy các mẫu thử trong bộ panel đều đạt độ đồng nhất (CV<10%) và độ vô khuẩn; ổn định trong 20 ngày ở nhiệt độ phòng và trong 60 ngày ở nhiệt độ 2-80C và trong điều kiện vận chuyển gửi mẫu. Dựa trên 102 kết quả trả lời từ 99 PXN, bộ mẫu ngoại kiểm tối ưu được xác định gồm có 3 mẫu âm tính, 2 mẫu dương tính yếu và 3 mẫu dương tính. Có thể sử dụng bộ mẫu này để triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo xét nghiệm anti-HCV trong cả nước.
Summary:
One of the criteria for evaluating the quality of laboratories is test results of panel provided by external quality assessment. The aim of this study was to develop EQA panels for the profciency anti-HCV serological testing with an optimal number of samples, meeting homogeneity and stability. Designed panel has 12 samples including negative, positive and “weak” positive samples which are aseptic and tested to ensure their homogeneity, stability. These samples were applied in the EQA for anti-HCV serological test, taking place in 99 laboratories in Southern and Central Highland areas of Vietnam. The results suggest that all samples of panel meet the homogeneity (CV<10%) and aseptic; stable in 20 days at room temperature and 60 days at 2-8oC and transport condition. Based on 102 results from 99 laboratories, optimal panel includes 3 negative, 3 positive, 2 “weak” positive samples. The EQA panels for anti-HCV serological test were developed in order to use widely in the profciency test for testing laboratories in Viet Nam.
Từ khóa:
Ngoại kiểm; anti-HCV; huyết thanh học
Keywords:
External quality assessment; anti-HCV; profciency test
File nội dung:
o2003104.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log