Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 113
Tập 32, số 7 2022

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ DỰ PHÒNG DỊ TẬT BẨM SINH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 6 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022

KNOWLEDGE AND PRACTICE ON PREVENTION OF BIRTH DEFECTS OF MOTHER WITH CHILDREN UNDER 6 MONTHS OLD AND SOME RELATED FACTORS IN QUANG NINH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE IN 2022
Tác giả: Phan Thị Bình, Lê Thị Vui
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 215 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình năm 2022 nhằm mô tả kiến thức, thực hành về dự phòng dị tật bẩm sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 64,7% bà mẹ có kiến thức đạt về dự phòng dị tật bẩm sinh (DTBS), 50,7% bà mẹ có thực hành đạt về dự phòng DTBS. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), nhóm tuổi bà mẹ ≥ 30 tuổi, bà mẹ là người dân tộc Kinh; bà mẹ có trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên; bà mẹ có kinh tế gia đình từ trung bình/khá trở lên có mối liên quan thuận với kiến thức đạt, thực hành đạt về phòng DTBS. Ngành y tế và chính quyền địa phương huyện Quảng Ninh cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức, thực hành về dự phòng DTBS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 215 mothers with children under 6 months old in Quang Ninh district, Quang Binh province to describe the knowledge and practice of prevention of birth defects of mothers with children under 6 months old and some related factors. The results of the study showed that 64.7% of mothers had achieved knowledge of the prevention of congenital defects, practice of the prevention of congenital defects accounted for 50.7%. There was a statistically significant association (p < 0.05), the age group of mothers ≥ 30 years old, mothers who are Kinh ethnic groups; mothers with high school education or higher; family economics of mothers with moderate/good or higher education is a favorable relationship with knowledge and practice on prevention of birth defects.The health sector and local authorities in Quang Ninh district should strengthen communication to improve knowledge about birth defects prevention for women of childbearing age.
Từ khóa:
Dị tật bẩm sinh; bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi; Quảng Bình
Keywords:
Birth defects; mother; related factors; Quang Binh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/847
File nội dung:
o2207113.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log