Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 113
Tập 32, số 7 2022

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ DỰ PHÒNG DỊ TẬT BẨM SINH CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 6 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2022

KNOWLEDGE AND PRACTICE ON PREVENTION OF BIRTH DEFECTS OF MOTHER WITH CHILDREN UNDER 6 MONTHS OLD AND SOME RELATED FACTORS IN QUANG NINH DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE IN 2022
Tác giả: Phan Thị Bình, Lê Thị Vui
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 215 bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình năm 2022 nhằm mô tả kiến thức, thực hành về dự phòng dị tật bẩm sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 64,7% bà mẹ có kiến thức đạt về dự phòng dị tật bẩm sinh (DTBS), 50,7% bà mẹ có thực hành đạt về dự phòng DTBS. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), nhóm tuổi bà mẹ ≥ 30 tuổi, bà mẹ là người dân tộc Kinh; bà mẹ có trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên; bà mẹ có kinh tế gia đình từ trung bình/khá trở lên có mối liên quan thuận với kiến thức đạt, thực hành đạt về phòng DTBS. Ngành y tế và chính quyền địa phương huyện Quảng Ninh cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức, thực hành về dự phòng DTBS cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 215 mothers with children under 6 months old in Quang Ninh district, Quang Binh province to describe the knowledge and practice of prevention of birth defects of mothers with children under 6 months old and some related factors. The results of the study showed that 64.7% of mothers had achieved knowledge of the prevention of congenital defects, practice of the prevention of congenital defects accounted for 50.7%. There was a statistically significant association (p < 0.05), the age group of mothers ≥ 30 years old, mothers who are Kinh ethnic groups; mothers with high school education or higher; family economics of mothers with moderate/good or higher education is a favorable relationship with knowledge and practice on prevention of birth defects.The health sector and local authorities in Quang Ninh district should strengthen communication to improve knowledge about birth defects prevention for women of childbearing age.
Từ khóa:
Dị tật bẩm sinh; bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi; Quảng Bình
Keywords:
Birth defects; mother; related factors; Quang Binh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/847
File nội dung:
o2207113.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log