Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 125
Tập XXV, số 4 (164) 2015

Các yếu tố động viên nhân viên y tế làm việc tại trạm y tế phường, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2014

Factors motivating health staff at commune health centers Hoang Mai district Hanoi, 2014
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Minh, Đỗ Mai Hoa
Tóm tắt:
Trạm y tế là tuyến y tế cơ sở trực tiếp gần dân nhất, không chỉ thực hiệncác hoạt động y tế dự phòng mà còn cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh. Nghiên cứu này mô tả thực trạng nguồn nhân lực và các yếu tố động viên nhân viên y tế làm việc tại các trạm y tế phường, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một điều tra cắt ngang, với sự tham gia của 144 nhân viên trạm tế phường. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố động viên, khuyến khích nhân viên y tế bao gồm 8 yếu tố là tiền lương (53,5%); người quản lý trực tiếp (88,2%); phúc lợi (60,4%); khen thưởng phi vật chất (89,6%); mối quan hệ với đồng nghiệp (92,4%); mức độ yêu thích công việc (81,2%); thông tin nội bộ (91,0%); điều kiện kiện làm việc (83,3%). Như vậy, tiền lương và phúc lợi là 2 yếu tố chưa động viên được nhiều nhân viên y tế, còn những yếu tố còn lại đã động viên được phần lớn NVYT. Nghiên cứu đã đưa ra khuyến nghị Trung tâm y tế Hoàng Mai tăng cường động viên nhân viên thông qua tăng thu nhập và phúc lợi cho cán bộ,xây dựng quy chế, chế độ phù hợp nhằm thu hút, duy trì nguồn nhân lực,đặc biệt là bác sỹ,xây dựng kế hoạch đào tạo liên tục và dài hạn cho cán bộ,áp dụng công cụ quản lý nhân sự phù hợp.
Summary:
Commune health centers (CHC) is the nearest health facility to people, that provides not only prevention but also care and treatment services. This study describes the situation of human resources and factors motivating health workers working at CHSs, Hoang Mai District, Hanoi. This is a cross-sectional survey with the participation of 144 CHS staff.The study results showed that the factors encouraged health workers including wages (53.5%); Direct manager (88.2%); Welfare (60.4%); Non-material bonus (89.6%); Relationships with colleagues (92.4%); Level of job favor (81.2%); Internal information communication (91.0%); Working conditions (83.3%). In conclusion, salary and welfare have not motivated many CHC staff, and the rest has motivated the majority of them. The study provided recommendations to Hoang Mai district health center on solutions for improving staff motivtion, includingincrease of income and benefits for staff;development of regulations and appropriate policies of human resources attraction and maintainance, especially doctors;development of continuos training and long-termplans for staff;application of suitable human resource management tools
Từ khóa:
Động viên nhân viên y tế, trạm y tế, quản lý nhân sự
Keywords:
health staff motivation, commune health station, human resource management
File nội dung:
yhdp_original125_4_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log