Thứ tư, 27/10/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 69
Tập XXV, số 4 (164) 2015

Đánh giá tính độc lập của hai vòng chọn mẫu nhận diện - nhận diện lại trong ước tính kích cỡ quần thể phụ nữ bán dâm ở Cần Thơ

Assessment of independence of capture - recapture samples in estimating size of female sex workers in Can Tho
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Anh Tuấn
Tóm tắt:
Một nguồn số liệu thứ ba bằng phương pháp điều tra cắt ngang trên nhóm phụ nữ bán dâm được sử dụng với mục tiêu đánh giá tính độc lập của hai vòng chọn mẫu của phương pháp nhận diện – nhận diện lại trong ước tính kích cỡ quần thể phụ nữ bán dâm tại thành phố Cần Thơ năm 2012-2013. Mặc dù được chuẩn bị và thực hiện quy trình chọn mẫu tương đối chặt chẽ trong quá trình triển khai, tuy nhiên khi sử dụng một nguồn số liệu thứ ba để phân tích cho thấy hai lần chọn mẫu “nhận diện” và “nhận diện lại” không có tính độc lập cao. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị về phương pháp khi sử dụng nguồn số liệu thứ ba để đánh giá tính độc lập của hai lần chọn mẫu trong phương pháp nhận diện – nhận diện lại thì nguồn số liệu này phải đảm bảo tính đại diện và cần có thông tin đặc điểm nhận dạng quần thể đích cần ước tính để đảm bảo tương đồng với hai nguồn số liệu gốc của phương pháp
Summary:
A third data source from a cross-sectional survey on female sex workers (FSW) was used to assess independence of two samples from capture – recapture method conducted to estimate the size of FSW in Can Tho in 2012-2013. Applying the third data source indicated that the two samples from two different cross-sectional sampling methods of “capture” and “recapture” surveys were not independent, though protocol development and implementation processes were carefully prepared. This paper recommended on using the third data source to assess independence of capture – recapture: calculating representative sample size and collecting enough identifying information for this sourceto ensure individuals captured in all 3 samples can be matched
Từ khóa:
Nhận diện – nhận diện lại, phụ nữ bán dâm, Cần Thơ
Keywords:
Capture – recapture, female sex worker, Can Tho
File nội dung:
yhdp_original69_4_2015.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log