Thứ hai, 22/10/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 113
Tập 27, số 13 2017

Đánh giá mật độ và tình trạng kháng hóa chất diệt côn trùng của véc tơ chính truyền sốt rét tại một số địa phương Việt Nam

Evaluation of density index and insecticide resistance status of main malaria vectors in some locations in Vietnam
Tác giả: Vũ Việt Hưng, Vũ Đức Chính
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành tại 4 xã, thuộc 4 tỉnh từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017, với mục tiêu xác định mật độ và tình trạng kháng với hóa chất alphacypermethrin và lambdacyhalothrin của véc tơ chính truyền sốt rét. Kết quả cho thấy tại xã Phước Bình (Ninh Thuận) và xã Hiếu Liêm (Đồng Nai) bằng phương pháp mồi người trong rẫy ban đêm thu thập được muỗi An. dirus với mật độ là 7,92 và 10,63 con/người/đêm. Tại xã Hiếu Liêm muỗi An. dirus thu thập được bằng phương pháp bẫy đèn trong nhà rẫy với mật độ là 2,17 con/bẫy/đêm. Tại xã Kim Đồng (Cao Bằng) và xã Xuân Bình (Thanh Hóa) bằng phương pháp soi chuồng gia súc ban đêm thu thập được muỗi An. minimus có mật độ là 7,22 và 8,91 con/giờ/người. Tại xã Kim Đồng, phương pháp bẫy đèn và soi trong nhà ban ngày thu thập được muỗi An. minimus với mật độ là 0,83 con/bẫy/đêm và 0,57 con/nhà. Muỗi An. minimus tại xã Xuân Bình (Thanh Hóa), muỗi An. dirus tại xã Phước Bình (Ninh Thuận) có thể kháng với lambdacyhalothrin, tỷ lệ muỗi chết là 96% và 92,86%.
Summary:
The cross-sectional surveys were carried out at 4 communes of 4 provinces from November 2016 to May 2017. The objective is to determine the density index and the resistance to alphacypermethrin and lambdacyhalothrin of main malaria vectors. The results showed that the density of An. dirus population was 7,92 and 10,63 mosquito/person/night by human landing collection in the farm in Phuoc Binh commune (Ninh Thuan province) and Hieu Liem commune (Dong Nai province), respectively. By night trap was 21,7 mosquito/ trap/night in Hieu Liem Comunne The density of An. minimus population was 7.22 and 8,91 mosquito/house/person by cattle shed collection in the night in Kim Dong commune (Cao Bang province), Xuan Binh commune (Thanh Hoa province), respectively. By night trap and resting indoor collection were 0,83 mosquito/trap/night and 0,57 mosquito/house in Kim Dong comunne. The mortality rate of An. minimus population in Xuan Binh commune (Thanh Hoa province) and An. dirus in Phuoc Binh commune (Ninh Thuan province) were 96% and 92,86% to lambdacyhalothrin, the mosquitoes at the comunnes were tolerant to lambdacyhalothrin.
Từ khóa:
An. minimus, An. dirus, mật độ, kháng hóa chất diệt côn trùng
Keywords:
An. minimus, An. dirus, density, insecticide resistance
File nội dung:
o1713113.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log