Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 24
Tập 27, số 13 2017

Kiến thức của cán bộ y tế về bình đẳng giới trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 8 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Knowledge of gender equality in reproductive health services among health workers in 8 Southern central coastal provinces
Tác giả: Lê Minh Thi, Đoàn Thị Thùy Dương, Bùi Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Giới và bình đẳng giới là các yếu tố quan trọng, đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nghiên cứu với mục tiêu mô tả kiến thức về bình đẳng giới của cán bộ y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 8 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu định lượng với phiếu hỏi tự điền dành cho cán bộ y tế (CBYT) đang làm việc trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản tại 8 tỉnh duyên hải Nam trung bộ. Kết quả nghiên cứu với 1280 CBYT cho thấy 30% số CBYT biết khái niệm về giới. CBYT công tác tại bệnh viện tỉnh và huyện có xu hướng ít trả lời đúng các khái niệm về giới và bình đẳng giới hơn, ít biết đến các văn bản liên quan đến bình đẳng giới hơn, ít biết vai trò bình đẳng giới so với cán bộ công tác tại các trung tâm và các trạm. Tập huấn về giới và bình đẳng giới có mối liên quan với kiến thức của CBYT, nhưng tập huấn chưa làm tăng kiến thức của CBYT về đảm bảo nhạy cảm giới trong các dịch vụ sức khỏe sinh sản (SKSS) cơ bản. Khuyến nghị cần tăng cường đào tạo và tập huấn cho CBYT hiểu và áp dụng các kiến thức về giới, lồng ghép giới trong cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản tại địa phương.
Summary:
Gender and gender equality is the key factor in health care, especially in reproductive health care. This study was conducted with the objective to describe knowledge of gender equality among health workers in 8 South central coast provinces in Vietnam. Research methods: qualitative research design with self administration questionnaires for 1280 health workers who were working in the field of reproductive health in three levels: provinces, districts and communes in 8 provinces, 16 districts and 32 communes coastal areas in south central. Research results found that only about 30% of health workers know the concept of gender. Officials working at the hospital tend to answered correctly lesser than those who were working at the district and commune level on the concepts of gender and gender equality, the documents relating to gender equality, and on how to evaluate gender equality. Recommendation is to enhance training for health workers to understand and to apply the knowledge about gender, gender mainstreaming in providing reproductive health services.
Từ khóa:
Bình đẳng giới, cán bộ y tế, Nam Trung bộ, Việt Nam
Keywords:
Gender equality, health workers, South Central, Vietnam
File nội dung:
o171324.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log