Thứ hai, 22/10/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 131
Tập 27, số 13 2017

Thực trạng và các yếu tố liên quan đến stress của sinh viên y tế công cộng tại một trường đại học ở Hà Nội năm 2017

Prevelance and associated factors of stress among public health students in Hanoi in 2017
Tác giả: Nguyễn Thành Trung, Hoàng Đức Luận, Lã Ngọc Quang
Tóm tắt:
Với mục tiêu xác định tình trạng stress và các yếu tố liên quan của sinh viên y tế công cộng, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu cắt ngang có phân tích trên 459 sinh viên y tế công cộng của một trường đại học ở Hà Nội, từ tháng 2/2017 đến 6/2017. Kết quả nghiên cứu cho thấý tỷ lệ mắc stress ở đối tượng này là 34,4%. Dấu hiệu của stress ở những nhóm sinh viên có một số yếu tố sau: mẹ làm công nhân (OR=3,1); áp lực học tập cao (OR=1,1); không hài lòng với ngành học (OR=2,1) hay mâu thuẫn với bạn bè (OR=1,8) và không thường xuyên chia sẻ với bạn thân/nhóm bạn thân (OR=2,1). Kết quả cho thấy, các dịch vụ tư vấn và dự phòng chăm sóc sức khoẻ tâm thần nên được đề nghị như một hoạt động thường niên cho sinh viên, đặc biệt đối với sinh viên có áp lực học tập cao và hay gặp các vấn đề trong mối quan hệ bạn bè.
Summary:
With the aim of identifying the prevelance and associated factors of stress among public health student, we conducted a cross-sectional study among 459 bachelor degree students in public health major of University of Health Sciences in Hanoi from February 2017 to June 2017. The results showed that the prevalence of stress among public health students was 34.4%. The results of the multivariate logistic regression model showed that the signs of stress in students are strongly correlated with several factors: whose mother worked as a worker (OR = 3.1). High academic pressure (OR = 1.1), dissatisfaction with the major (or = 2.1), conflict with friends (OR = 1.8) and not sharing with close friend / group of close friend (or = 2.1). From the above results, From the above results, counseling and preventive mental health services should be recommended as an routine activities for public health student, especially for student who encounter problems in friend relationship and students with high academic pressure.
Từ khóa:
Stress, sinh viên y tế công cộng, DASS-21, Hà Nội.
Keywords:
Stress, public health students, DASS-21, Hanoi.
File nội dung:
o1713131.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log