Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 95
Tập 27, số 13 2017

Hiệu quả can thiệp thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành phòng - chống nhiễm khuẩn đường sinh sản ở vị thành niên tại một số trường trung học của huyện Kim Bảng, Hà Nam, năm 2015 - 2016

Effectiveness of interventions to change knowledge, attitude and practice regarding reproductive tract infections prevention of adolescents at some schools in Kim Bang district, Ha Nam, 2015 – 2016
Tác giả: Lưu Thị Kim Oanh, Hoàng Văn Minh, Vũ Sinh Nam
Tóm tắt:
Sức khỏe sinh sản vị thành niên là một chủ đề lớn bao gồm nhiều thành phần, trong đó nhiễm khuẩn đường sinh sản (Reproductive tract infections – RTIs) là một trong những nội dung quan trọng cần dành nhiều sự quan tâm do tính chất phổ biến cũng như những hậu quả của nó. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng được thực hiện tại 6 trường học thuộc huyện Kim Bảng, Hà Nam –từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016. Cỡ mẫu điều tra kiến thức, thái độ và thực hành phòng - chống RTIs của vị thành niên (VTN) trước và sau can thiệp tương ứng là 1859 và 1860 VTN. Trong đó, nhóm can thiệp và nhóm chứng mỗi nhóm gồm 3 trường, trong đó 2 trường trung học cơ sở (THCS) và 1 trường trung học phổ thông (THPT). Can thiệp truyền thông – giáo dục sức khỏe đã cải thiện đáng kể KAP phòng - chống RTIs của VTN tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, trong đó hiệu quả nhất đối với kiến thức của VTN. Hiệu số thay đổi tỷ lệ VTN có kiến thức đạt ở nhóm can thiệp so với nhóm chứng (DD) là 44,6%. Hiệu số thay đổi tỷ lệ VTN có thái độ đạt ở nhóm can thiệp so với nhóm chứng (DD) là 9,2%. Hiệu số thay đổi tỷ lệ VTN có thực hành đạt ở nhóm can thiệp so với nhóm chứng (DD) là 5,6%.
Summary:
Adolescents reproductive health is a major theme that consists of many components, in which reproductive tract infections (RTIs) are one of the most important issues that need concerning. Controlled community intervention study was conducted in 6 schools in Kim Bang district, Ha Nam province –from May 2015 to May 2016. The sample size preand post-intervention was 1859 and 1860 adolescents, respectively. Each intervention and control group consisted of three schools included two secondary school and one high school. The health communication and education interventions improved knowledge, attitude and practice regarding RTIs prevention of adolescents significantly, which was most effective for knowledge. The difference-indifference (DD) estimate of knowledge change was 44.6%. The DD estimate of attitude change was 9.2%. The DD estimate of attitude change was 5.6%.
Từ khóa:
Nhiễm khuẩn đường sinh sản, vị thành niên, kiến thức, thái độ, thực hành.
Keywords:
Reproductive tract infections, adolescents, knowledge, attitude, practice
File nội dung:
o171395.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log