Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 87
Tập 31, số 8 2021

KIẾN THỨC PHÒNG, CHỐNG BỆNH LAO CỦA NGƯỜI MẮC BỆNH LAO ĐANG ĐƯỢC QUẢN LÝ TẠI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

KNOWLEDGE ON TUBERCULOSIS PREVENTION OF PATIENTS AT COMMUNE HEALTH STATIONS IN DIEN BIEN PROVINCE IN 2018
Tác giả: Vũ Phong Túc, Lê Văn Lương, Đặng Thị Thu Ngà, Vũ Việt Trung
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện với mục tiêu mô tả kiến thức phòng, chống bệnh lao của người mắc bệnh lao đang được quản ly tại các Trạm Y tế xã, tỉnh Điện Biên năm 2018. Nghiên cứu được tiến hành trên 265 bệnh nhân, kết quả nghiên cứu cho thấy 67,1% người bệnh có kiến thức đúng về bệnh lao. Người bệnh biết triệu chứng hay gặp ở bệnh lao; nguyên nhân lây truyền bệnh lao; đường lây truyền bệnh lao; thời gian điều trị bệnh lao; hậu quả không tuân thủ nguyên tắc điều trị bệnh lao chiếm tỷ lệ tương ứng là 74,3%; 41,5%; 76,6%; 55,8% và 78,1%. Người mắc bệnh lao có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên có kiến thức đạt về bệnh lao cao hơn người bệnh có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông, có mối liên quan với OR = 2,5; 95%CI: 1,3 - 4,8. Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao kiến thức phòng, chống bệnh lao cho người mắc bệnh lao tại cộng đồng.
Summary:
A cross - sectional study was conducted with aim to describe the knowledge on tuberculosis prevention of patients managing at commune health stations in Dien Bien province in 2018. The study was implemented among 265 patients with tuberculosis, the results showed that 67.1% of patients had good knowledge on tuberculosis (TB). The rate of patients understood the common symptoms of tuberculosis, the pathogenesis of TB, the transmission of TB, the duration of TB treatment, and the consequence of non-adherence with TB treatment accounted for 74.3%, 41.5%, 76.6%, 55.8%, and 78.1%, respectively. There was a signifcant association between the educational level and knowledge of people with tuberculosis with OR = 2.5; 95%CI: 1.3 - 4.8. Health education should be implemented to improve the knowledge on tuberculosis prevention of patients and at the community.
Từ khóa:
Kiến thức; phòng, chống bệnh lao; Điện Biên
Keywords:
Knowledge; TB prevention and control; Dien Bien
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/423
File nội dung:
o210887.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log