Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 119
Tập 31, số 8 2021

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG MẪU CHUẨN CHO ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG CÁCH XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN HIV

DEVELOPMENT OF THE BIO-BANK WITH WELL-CHARACTERIED SAMPLES FOR THE VALIDATION OF THE NATIONAL HIV TESTING ALGORITHMS
Tác giả: Phạm Hồng Thắng, Hoàng Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Hạnh, Tạ Thị Thu Hồng, Đỗ Xuân Toàn, Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Việt Nga, Phạm Đức Mạnh, Đặng Đức Anh, Lê Thị Quỳnh Mai
Tóm tắt:
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2013, Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) xây dựng và ban hành phương cách xét nghiệm HIV quốc gia để hạn chế các sai sót trong chẩn đoán. Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng ngân hàng mẫu chuẩn cho đánh giá phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV. Ngân hàng mẫu chuẩn đã được xây dựng có tổng số 800 mẫu thu thập từ các nhóm nguy cơ lây nhiễm HIV khác nhau, cả nam và nữ với độ tuổi khác nhau, ở 5 tỉnh/thành Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Các mẫu được bảo quản vận chuyển, đánh giá đạt yêu cầu về chất lượng và được Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia về HIV- ISO 15189, Viện VSDTTƯ xét nghiệm xác định đặc tính theo tiêu chuẩn vàng gồm 488 mẫu âm tính, 297 mẫu dương tính với HIV và 15 mẫu khó chẩn đoán. Các mẫu được chia thành các ống nhỏ với thể tích 1ml/ống, có dán nhãn mã số, xếp trong hộp lưu theo sơ đồ bố trí khoa học và bảo quản ở tủ lạnh âm 70oC trở xuống. Ngoài ra, thông tin của từng mẫu được lưu trữ trong phần mềm quản ly ngân hàng mẫu phục vụ công tác tìm kiếm, xuất nhập mẫu sẵn sàng phục vụ công tác đánh giá phương cách xét nghiệm HIV
Summary:
Based on the World Health Organization recommendation, since 2013, the Ministry of Health has tasked the National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) to develop and evaluated the national HIV testing algorithms to reduce the misdiagnosis of HIV. This study aims to development Bio-Bank with well-characteried samples for the validation of the national HIV testing algorithms. A Biobank was created with a total of 800 samples which were collected from different HIV risk groups, both men and women at different ages, from 5 provinces Quang Ninh, Lao Cai, Nghe An, Lang Son and Hanoi. The collected samples were stored, transported, evaluated to meet the quality requirements, and were tested by the gold standard for HIV diagnosis by the National Reference Laboratory of HIV - ISO 15189 accredited, at NIHE. Samples were well characterized into 488 HIV negative, 297 HIV positive and 15 difcult-to-diagnose samples. The charactered samples were aliquoted in 1ml/cryotubes, labelled with codes, placed in storage boxes with clear diagrams and stored in the refrigerators of -70oC or lower. In addition, the information of each sample is entered in the software for management Biobank. The wellcharacteried samples in the Bio-bank are ready for the validation of the national HIV testing algorithms.
Từ khóa:
Ngân hàng mẫu chuẩn; phương cách xét nghiệm HIV
Keywords:
Bio-bank;HIV Testing Algorithms
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/427
File nội dung:
o2108119.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log