Thứ bảy, 28/05/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Phân bố tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và kháng kháng sinh của một số vi khuẩn tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, năm 2018 - 2020
Thực trạng xử lý chất thải nguy hại tại hộ gia đình của người dân thành phố Huế năm 2020
Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-COV-2 tại hộ gia đình của ba tỉnh khu vực miền Trung năm 2021
Trang: 139
Tập 31, số 8 2021

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ARV TẠI TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH QUẢNG BÌNH 2018

ARV TREATMENT ADHERENCE AND RELATED FACTORS AT THE PROVINCIAL HIV/AIDS CENTER IN QUANG BINH, IN 2018
Tác giả: Phan Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Mơ, Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị Mai Liên
Tóm tắt:
Điều trị bằng thuốc kháng Retrovirus (ARV) là phương pháp hiệu quả nhất với người nhiễm HIV/AIDS. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị (TTĐT) ARV và mô tả một số yếu tố liên quan của bệnh nhân HIV/AIDS. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính trên 152 bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV tại phòng khám ngoại trú - Trung tâm Phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị trong một tuần qua là 69,1%. Các yếu tố ảnh hưởng đến không TTĐT bao gồm tác dụng phụ của thuốc (OR = 3,21; 95% KTC: 1,03 - 9,96); không tái khám đúng hẹn (OR = 2,89; 95% KTC: 1,23 - 6,67); kiến thức không đạt về điều trị và TTĐT (OR = 2,41; 95% KTC: 1,06 - 5,50); không sử dụng biện pháp nhắc thuốc (OR = 2,6; 95% KTC: 1,05 - 6,41) và tần suất nhận thông tin không thường xuyên (OR = 3,55; 95% KTC: 1,46 - 8,61). Tỷ lệ TTĐT ARV vẫn còn thấp, do đó, cán bộ y tế cần khuyên bệnh nhân tới khám điều trị đúng hẹn, chú trọng nâng cao hiểu biết về TTĐT, các biện pháp hỗ trợ uống thuốc, tác dụng phụ thường xuất hiện và các biện pháp xử trí phù hợp để thực hiện đúng kế hoạch điều trị.
Summary:
Antiretroviral (ARV) treatment is the most effective method for people infected with HIV/AIDS. The study aims to determine ARV treatment adherence rates and describe some relevant factors in HIV/AIDS patients. A descriptive cross-sectional design was implemented on 152 patients being ARV treated at the OPC - Center for HIV/AIDS Prevention in Quang Binh province. Research results show that compliance rate with treatment in the past week is 69.1%. Factors affecting noncompliance include drug side-effect (OR = 3.21; 95%CI: 1.03 - 9.96); no having followup visit on time (OR = 2.89; 95%CI: 1.23- 6.67); inadequate knowledge of treatment and adherence to treatment (OR = 2.41; 95%CI: 1.06 - 5.50); no using reminder measures (OR = 2.6; 95%CI:1.05 - 6.41) and getting information infrequently (OR = 3.55; 95%CI: 1.46 - 8.61). Rate of ARV treatment adherence is low. Health workers need to advise patients to visit and treat on time, focusing on improving understanding of treatment adherence, measures to support medication. Side effects often emerge and the right treatment to follow the treatment plan.
Từ khóa:
Sự tuân thủ điều trị; HIV; điều trị ARV; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Keywords:
Treatment compliance; HIV; ARV treatment; Center for HIV/AIDS prevention
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/429
File nội dung:
o2108139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log