Thứ năm, 08/06/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Sự lưu hành của thực khuẩn thể tả trong môi trường nước ngoại cảnh tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, 2018 –2019
Kết quả công tác quản lý người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19 tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hiến, nhận tinh trùng và hiến, nhận noãn tại 3 Trung tâm hỗ trợ sinh sản năm 2018
Trang: 139
Tập 31, số 8 2021

TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NHÓM BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ARV TẠI TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH QUẢNG BÌNH 2018

ARV TREATMENT ADHERENCE AND RELATED FACTORS AT THE PROVINCIAL HIV/AIDS CENTER IN QUANG BINH, IN 2018
Tác giả: Phan Thị Thanh Nga, Hoàng Thị Mơ, Nguyễn Văn Hùng, Trần Thị Mai Liên
Tóm tắt:
Điều trị bằng thuốc kháng Retrovirus (ARV) là phương pháp hiệu quả nhất với người nhiễm HIV/AIDS. Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tuân thủ điều trị (TTĐT) ARV và mô tả một số yếu tố liên quan của bệnh nhân HIV/AIDS. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính trên 152 bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV tại phòng khám ngoại trú - Trung tâm Phòng chống HIV/ AIDS tỉnh Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị trong một tuần qua là 69,1%. Các yếu tố ảnh hưởng đến không TTĐT bao gồm tác dụng phụ của thuốc (OR = 3,21; 95% KTC: 1,03 - 9,96); không tái khám đúng hẹn (OR = 2,89; 95% KTC: 1,23 - 6,67); kiến thức không đạt về điều trị và TTĐT (OR = 2,41; 95% KTC: 1,06 - 5,50); không sử dụng biện pháp nhắc thuốc (OR = 2,6; 95% KTC: 1,05 - 6,41) và tần suất nhận thông tin không thường xuyên (OR = 3,55; 95% KTC: 1,46 - 8,61). Tỷ lệ TTĐT ARV vẫn còn thấp, do đó, cán bộ y tế cần khuyên bệnh nhân tới khám điều trị đúng hẹn, chú trọng nâng cao hiểu biết về TTĐT, các biện pháp hỗ trợ uống thuốc, tác dụng phụ thường xuất hiện và các biện pháp xử trí phù hợp để thực hiện đúng kế hoạch điều trị.
Summary:
Antiretroviral (ARV) treatment is the most effective method for people infected with HIV/AIDS. The study aims to determine ARV treatment adherence rates and describe some relevant factors in HIV/AIDS patients. A descriptive cross-sectional design was implemented on 152 patients being ARV treated at the OPC - Center for HIV/AIDS Prevention in Quang Binh province. Research results show that compliance rate with treatment in the past week is 69.1%. Factors affecting noncompliance include drug side-effect (OR = 3.21; 95%CI: 1.03 - 9.96); no having followup visit on time (OR = 2.89; 95%CI: 1.23- 6.67); inadequate knowledge of treatment and adherence to treatment (OR = 2.41; 95%CI: 1.06 - 5.50); no using reminder measures (OR = 2.6; 95%CI:1.05 - 6.41) and getting information infrequently (OR = 3.55; 95%CI: 1.46 - 8.61). Rate of ARV treatment adherence is low. Health workers need to advise patients to visit and treat on time, focusing on improving understanding of treatment adherence, measures to support medication. Side effects often emerge and the right treatment to follow the treatment plan.
Từ khóa:
Sự tuân thủ điều trị; HIV; điều trị ARV; Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
Keywords:
Treatment compliance; HIV; ARV treatment; Center for HIV/AIDS prevention
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/429
File nội dung:
o2108139.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log