Thứ năm, 12/12/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 96
Tập 28, số 7 2018

Véc tơ truyền bệnh viêm não Nhật Bản tại một số điểm thuộc khu vực Tây Bắc, 2018

Vectors of Japanese encephalitis in some target North-west mountainous region, 2018
Tác giả: Vũ Vi Quốc, Vũ Trọng Dược, Trần Vũ Phong, Hoàng Minh Đức, Vũ Sinh Nam, Nguyễn thị Yên, Trần Hải Sơn, Trần Công Tú, Trần Chí Cường, Nguyễn Tiến Dũng, Đoàn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Bệnh viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm vi rút cấp tính do vi rút VNNB gây nên và lây truyền qua muỗi đốt. Đến nay, đã xác định hơn 12 loài muỗi có thể truyền vi rút VNNB, trong đó Culex tritaeniorhynchus, Culex vishnui và Culex gelidus là véc tơ chính. Tiến hành điều tra muỗi tại hộ gia đình và điều tra bọ gậy ở các thủy vực quanh nhà thuộc huyện trọng điểm VNNB của tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lào Cai vào tháng 5, 6, và 7 năm 2018. Kết quả cho thấy: tại 3 tỉnh đã thu thập được 8 loài muỗi thuộc 5 giống, trong đó có mặt hai loài muỗi véc tơ chính VNNB: Cx. tritaeniorhynchus và Cx. vishnui với số lượng chiếm ưu thế (68,48%). Chỉ số mật độ muỗi Cx. tritaeniorhynchus và Cx. vishnui cao tại chuồng gia súc (3,36 – 21,28 con/chuồng đối với Cx. tritaeniorhynchus, 0,12 – 7,74 con/chuồng đối với Cx. vishnui) cao hơn 19,5 lần (Cx. trtaeniorhynchus) và 11,8 lần (Cx. vishnui) so với chỉ số mật độ muỗi trong nhà ở. Bọ gậy muỗi VNNB có mặt tại ruộng lúa, mương nước, vũng nước nhỏ và dụng cụ chứa nước gia đình, trong đó ruộng lúa là nơi tập trung chủ yếu (81,8% bọ gậy Cx. tritaeniorhynchus và 98% bọ gậy Cx. vishnui). Nơi bắt muỗi, vùng dân cư, mực nước, và cây thủy sinh có liên quan tới mật độ quần thể muỗi và bọ gậy muỗi VNNB. Sự hiện diện và phân bố rộng của véc tơ VNNB là cơ sở khoa học xây dựng kế hoạch phòng chống viêm não vi rút trong đó có VNNB tại các địa phương này.
Summary:
Japanese Encephalitis (JE) is an acute viral infection caused by the Flavivirus Japanese Encephalitis virus and is transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes. To date, more than 12 mosquito species have been identified to be able to transmit JEV, among which, Culex (Cx.) tritaeniorhynchus, Cx. vishnui and Cx. gelidus are the primary JEV vectors. We have conducted household mosquito surveys and larval surveys in aquatic habitats surrounding the houses in target JE districts in Son La, Dien Bien and Lao Cai provinces from May to July, 2018. The results showed that in 3 Northwest provinces, 8 mosquito species of 5 genera were collected, in which the two main JEV vectors, Cx. tritaeniorhynchus and Cx. vishnui, were dominant (68.48%). The mosquito density index for Cx. tritaeniorhynchus and Cx. vishnui in pig/cattle shelter (3.36-21.28 mosquitoes/shelter for Cx. tritaeniorhynchus and 0.12-7.74 mosquitoes/shelter for Cx. vishnui) were higher than in-house density index (19.5 times for Cx. tritaeniorhynchus and 11.8 times for Cx. vishnui). Larvae of JE vectors were collected from rice fields, water ditches, small puddles and household water storages, in which rice fields were the main habitat (81.8% Cx. tritaeniorhynchus larvae and 98% Cx. vishnui larvae collected). Mosquito collection locations, type of community, water level and aquatic plants are associated with the development of mosquito and larval populations. The presence and wide geographical distribution of JEV vectors in Northwest provinces are data base for the development of effective prevention and control of viral encephalitis, including Japanese Encephalitis.
Từ khóa:
Culex tritaeniorhynchus, viêm não Nhật Bản, Tây Bắc.
Keywords:
Culex tritaeniorhynchus, Japanese Encephalitis, Vietnam.
File nội dung:
o180796.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log