Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 57
Tập 27, số 9 2017

Mối liên hệ kiểu gen của các chủng Escherichia coli mang gen kháng colistin (mediate colistin resistant – mcr-1) phân lập tại Hà Nội và Hà Nam, 2015-2016

Genotyping relationship of Escherichia coli haboring mediate colistin resistant (mcr-1) in Hanoi and Ha Nam, 2015-2016
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phạm Duy Thái, Trần Thị Vân Phương, Nguyễn Hiệp Lê Yên, Vũ Thị Tường Vân, Đặng Đức Anh, Trần Như Dương, Nguyễn Thị Lan Phương, Vũ Thị Thu Hiền, Trần Huy Hoàng
Tóm tắt:
Sự xuất hiện và lây lan các vi khuẩn mang gen mediated colistin resistance (mcr-1) kháng colistin đang là vấn đề đe dọa sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu nhằm mục tiêu tìm hiểu mối liên hệ kiểu gen của các chủng vi khuẩn E. coli mang gen mcr-1 kháng colistin được phân lập từ bệnh nhân, động vật, thực phẩm và môi trường tại Hà Nội và Hà Nam, 2015-2016. Mười sáu chủng E. coli mang gen mcr-1 được thử nghiệm mức độ nhạy cảm với kháng sinh. Kỹ thuật điện di xung trường (PFGE) được sử dụng để phân tích mối liên hệ về kiểu gen. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các chủng vi khuẩn mang gen mcr-1 đều kháng với colistin (15/16 chủng) và nhóm cephalosporin (Ceftazidin, Cefepim). Tuy nhiên, gần toàn bộ các chủng còn nhạy cảm với nhóm carbabennem (Meropenem và Etarpenem) (16/16 chủng) và Amikacin (15/16 chủng). Hầu hết các chủng E. coli có sự khác biệt nhau về kiểu gen, 4 chủng vi khuẩn có sự tương đồng về kiểu gen (>80%) được chia thành 2 nhóm: nhóm 1 gồm 2 chủng phân lập từ rau và thịt động vật, 1 nhóm gồm 2 chủng phân lập từ phân động vật và bệnh phẩm nước tiểu của bệnh nhân.
Summary:
The emergence and spread of colistin-resistant mediated colistin resistance (mcr-1) bacteria is a public health problem. The aim of study was to investigate some molecular biological characteristics of E. coli strains carrying the mcr-1 gene isolated from patients, animals, food and the environment in Hanoi and Hanam, 2015-2016. There are 16 bacteria strains being tested for sensitivity to antibiotics. PFGE was used to analysis genotype relationships. Results: 16 isolates of E. coli bearing the mcr-1 gene isolated from animal dung (dog, pig, chicken), feed (chicken, pig), and water environment in Ha Nam and Ha Noi. Most strains carrying the mcr-1 gene including the urine specimen were resistant to colistin (15/16 strains) and cephalosporins (ceftazidine, cefepim). However, all of them were susceptible to carbabennem (meropenem and etarpenem) (16/16 strains). Most strains were of different genotypes, but 4 strains were genetically similar (> 80%). They were divided into two groups: group1 including two strains isolated from vegetable and animal meat, group 2 isolated from animal feaces and urine specimens.
Từ khóa:
E. coli, gen MCR-1, colistin, kiểu gen, PFGE.
Keywords:
E. coli, mcr-1, colistin, genotyping, PFGE.
File nội dung:
o170957.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log