Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 177
Tập 27, số 9 2017

Tỷ lệ mới mắc tích lũy hội chứng tiêu chảy cấp và một số yếu tố thời tiết liên quan tại một xã của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2015

Diarrhea cumulative incidence and some related hydrometeorological factors in a commune of Ha Tinh province, 2014 - 2015
Tác giả: Phan Đăng Thân, Lê Thị Phương Mai, Nguyễn Ngọc Sáng
Tóm tắt:
Sử dụng phương pháp nghiên cứu theo dõi dọc cộng đồng, số liệu mắc mới hội chứng tiêu chảy cấp được đối tượng nghiên cứu tự ghi nhận bằng “nhật ký tiêu chảy” hàng ngày của toàn bộ cộng đồng dân cư tại một xã của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 – 2015. Kết quả cho thấy tỷ lệ % mới mắc tích lũy hội chứng tiêu chảy cấp của cộng đồng dân cư trong 12 tháng là 35,5%, trong đó nhóm trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất là 47,8 %. Tháng 6 có tỷ lệ mắc cao nhất là 7,7% và tháng 4 thấp nhất là 3,7%. Số lượt mắc tiêu chảy của trẻ em dưới 5 tuổi cao nhất, trung bình 1,5 lượt tiêu chảy/trẻ/năm. Phương pháp phân tích hồi quy đa biến Poisson với biến phụ thuộc là số lượng ca bệnh tiêu chảy theo ngày (biến số đếm) và biến độc lập là một số yếu tố thời tiết được ghi nhận hàng ngày cho thấy nhiệt độ và ngày có mưa liên quan thuận với số ca bệnh tiêu chảy. Ngày có mưa có nguy cơ làm gia tăng 13,6 % số ca tiêu chảy, trong khi đó nếu tăng 10C đối với nhiệt độ thấp nhất có thể làm tăng 4,6% số ca bệnh tiêu chảy. Nghiên cứu chỉ ra rằng số lượng ca bệnh tiêu chảy trong cộng đồng cao hơn so với báo cáo trong niên giám thống kê bệnh truyền nhiễm và có mối liên quan thuận với nhiệt độ và mưa.
Summary:
Using community-based monitoring methodology, data of new diarrhea cases were recorded by all people living in a commune of Ha Tinh province through the diarrhea diary self-reported form, 2014 - 2015. The results showed that the diarhea cumulative incidence of population in 12 months was 35.5%, in which children under 5 years old had the highest incidence, with47.8%. The highest incidence was in June (7.7%) and the lowest incidence was in April (3.7%). Number of diarrhea eposodes in children under 5 years old was highest, with an avegare of 1.52 episodes per child per year. Poisson regression analysis with dependent and independent variables being the number of diarrhea cases per day and daily wheather factors indicatedthat the lowest temperatureand rainy days weresignificant associated with the number of diarrhea cases. When number of rainy days, the number of diarrhea cases increased by 13,6%, and while 1oC increase of the lowest temperature make 4.6% increase ofthe number of diarrhea cases. The study indicated that the number of diarrhea cases in the community was much higher than that in regular infectious diseases report and had positive correlation with temperature and rainfall.
Từ khóa:
Tỷ lệ mới mắc tiêu chảy, tiêu chảy và yếu tố thời tiết, tiêu chảy và thời tiết
Keywords:
Diarrhea cumulative incidence, diarrhea and hydrometeorological factors, diarrhoea and weather factors
File nội dung:
o1709177.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log