Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 89
Tập 27, số 9 2017

Phân tích chi phí điều trị nội trú, ngoại trú bệnh tăng huyết áp tại bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên năm 2016

Costs analysis of inpatient and outpatient hypertension treatment in Dien Bien district general hospital in 2016
Tác giả: Phạm Thế Xuyên, Nguyễn Thị Bạch Yến, Dương Thị Hồng, Trần Thị Lành
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm phân tích chi phí thực tế mà bệnh viện phải gánh chịu trong điều trị tăng huyết áp (THA) tại bệnh viện đa khoa huyện Điện Biên năm 2016. Phương pháp tính chi phí dịch vụ điều trị tại cơ sở y tế (facility – based costing) được thực hiện dựa trên hồi cứu các số liệu sẵn có tại BVĐK huyện Điện Biên, kết hợp 2 phương pháp tính chi phí nguồn (từ dưới lên) và phân bổ chi phí gián tiếp (từ trên xuống). Nghiên cứu được thực hiện trên quan điểm của người cung cấp dịch vụ, toàn bộ chi phí trực tiếp cho dịch vụ điều trị được đưa vào phân tích. Chi phí ở trung vị cho một lượt điều trị ngoại trú và một lượt điều trị nội trú THA tại Bệnh viện huyện Điện Biên năm 2016 lần lượt là 191.014 đồng và 5.591.226 đồng. Chi phí một lượt điều trị nội trú THA cao gấp 29 lần chi phí 1 lượt điều trị ngoại trú. Chi phí trung bình cho 1 lượt điều trị ngoại trú THA có bệnh kết hợp cao hơn chi phí trung bình cho một lượt điều trị ngoại trú bệnh THA đơn thuần, trong khi đó chi phí trung bình cho 1 lượt điều trị nội trú THA có bệnh kết hợp thấp hơn chi phí trung bình cho một lượt điều trị nội trú bệnh THA đơn thuần. Có sự chênh lệch lớn giữa chi phí cho điều trị ngoại trú và nội trú THA thực tế với chi phí BHYT/bệnh nhân hoàn trả cho điều trị THA (chi phí thực tế cao gấp tương ứng là 1,5 lần và 4,97 lần so với chi phí do bảo hiểm y tế/bệnh nhân hoàn trả).
Summary:
This study aims to collect information on the actual costs incurred by the hospital for treatment of hypertension in Dien Bien District General Hospital in 2016. The cost of (facility-based costing) based on retrospective data available at Dien Bien District General Hospital, combining two methods of calculating the source cost (bottom-up) and indirect cost allocation (top-down). The study was conducted from the perspective of the provider, with all direct costs for treatment services included in the analysis. The median cost for an outpatient visit and and one inpatient course in Dien Bien District Hospital in 2016 was VND 191,014 and VND 5,591,226 respectively. The cost of one inpatient treatment is 29 times higher than the cost of one outpatient treatment. The average cost for one outpatient hypertension combined disease was higher than the average cost for a single outpatient hypertension treatment, while the average cost for one hypertension inpatient treatment was combination disease is lower than the average cost for a single hypertension treatment. There is a large disparity between the actual cost and the cost of health insurance/ reimbursement for both outpatient and inpatient treatment of hypertension (the actual cost was 1,5 times and 4,97 times higher than the the cost of health insurance/ reimbursement, respectively).
Từ khóa:
chi phí, điều trị tăng huyết áp, Điện Biên.
Keywords:
Cost, hypertension treatment, Dien Bien.
File nội dung:
o170989.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log