Thứ năm, 24/01/2019
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 204
Tập 27, số 9 2017

Thực trạng cận thị ở học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ năm 2016

Myopia in primary school pupils in Dien Bien Phu city, 2016
Tác giả: Trần Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Thùy Dương, Trần Văn An, Phạm Phương Lan, Nguyễn Văn Dũng
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang về thực trạng tật cận thị ở 4757 học sinh tiểu học của 9 trường tiểu học đóng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ năm 2016. Trường có số học sinh mắc cận thị cao nhất là trường tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ. Tỷ lệ cận thị chung của học sinh tiểu học thành phố Điện Biên Phủ là 17,2%. Cận thị ở học sinh nam là 16,7% và ở học sinh nữ là 17,8%. Tỷ lệ cận thị học sinh tiểu học người Thái chiếm 7,7%, người dân tộc thiểu số khác - 9,6% và đều thấp hơn người Kinh (19,0%). Tỷ lệ cận thị tăng dần theo khối lớp học, cao nhất ở khối lớp 5 (26,7%). Cận thị nhẹ và ở cả hai mắt chiếm chủ yếu, tương ứng 82,0% và 86,2%.
Summary:
A cross-sectional descriptive study about the status of myopia was conducted in 4757 primary school pupils of 9 primary schools located in Dien Bien Phu City in 2016. Results showed that the school with the highest number of pupils suffering from myopia was Ha Noi - Dien Bien Phu. The prevalence of myopia of primary school students in Dien Bien Phu was 17.2%. The incidence of myopia in boys was 16.7% and in girls was 17.8%. The prevalence of the Thai primary school children was 7.7%, of other ethnic minorities was 9.6% and of the Kinh pupils was 19.0%. The rate of myopia was increased with class level, the highest was in grade 5 (26.7%). The incidence of myopia among primary school pupils was mild and in both eyes accounted for 82.0% and 86.2%, respectively
Từ khóa:
Cận thị, học sinh dân tộc thiểu số, tật khúc xạ.
Keywords:
Myopia, ethnic minorities, refractive errors.
File nội dung:
o1709204.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log