Thứ sáu, 16/11/2018
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Đánh giá thực trạng công tác y tế trường học ở các trường trung học cơ sở tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Đánh giá chi phí – hiệu quả của chương trình can thiệp dự phòng lây nhiễm HPV trên phụ nữ 15-49 tuổi đã có gia đình tại Thị xã Chí Linh – tỉnh Hải Dương
Tình trạng miễn dịch đối với sởi của một số nhóm trẻ em và phụ nữ ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam, năm 2013
ads
Trang: 211
Tập 27, số 9 2017

Mối liên quan giữa hàm lượng vitamin D trong máu và tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở người khoẻ mạnh từ 3 - 17 tuổi tại cộng đồng ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, năm 2014

Relationship between vitamin D levels and the rate of acute respiratory infections in healthy people aged 3-17 years in Thanh Liem district, Ha Nam province, 2014
Tác giả: Nguyễn Lương Tâm, Vũ Sinh Nam, Đặng Đức Anh
Tóm tắt:
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi có nhóm chứng trên 400 người khỏe mạnh từ 3 - 17 tuổi tại Thanh Liêm, Hà Nam đã được tiến hành trong thời gian 1 năm từ 12/2013 - 12/2014 nhằm xác định mối liên quan giữa hàm lượng vitamin D trong máu và tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa hàm lượng vitamin D trong máu và tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi rút với hàm lượng vitamin D trong máu càng cao, số lần mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp do vi rút càng thấp. Tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp do vi rút từ 3 lần trở lên có sự khác biệt rõ rệt giữa hai nhóm nghiên cứu với hàm lượng vitamin D ở mức > 74 nmol/L. Đối tượng có hàm lượng vitamin D trong máu từ 50- 74 nmol/L; 25- 49 nmol/L có nguy cơ mắc cúm cao hơn 1,68 lần và 2,03 lần so với nhóm đối tượng có hàm lượng vitamin D trong máu > 74 nmol/L. Mô hình hồi quy đa biến tối ưu cho thấy các yếu tố có liên quan đến tỷ lệ mắc cúm bao gồm hàm lượng vitamin D (RR = 1,01; 95%CI:1,001- 1,02; p< 0,05), tiền sử mắc viêm đường hô hấp trên (RR = 0,61; 95%CI: 0,38- 0,96; p< 0,05) và tiền sử mắc viêm đường hô hấp dưới (RR= 2,39; 95%CI: 1,92- 6,21; p< 0,05). Đây sẽ là những bằng chứng mở đầu cho những nghiên cứu tiếp theo về việc bổ sung vitamin D trong phòng chống bệnh cúm và nhiễm khuẩn đường hô hấp do vi rút ở Việt Nam trong thời gian tới.
Summary:
A blinded, placebo-controlled randomized controlled trial with 400 healthy people aged 3-17 years old randomly being assigned of was conducted in Thanh Liem, Ha Nam from 12/2013 to 12/2014 to determine the relationship between vitamin D levels and laboratoryconfirmed influenza as well as other respiratory infections. The results show that there was a correlation between vitamin D levels in blood and the prevalence of viral respiratory infections when the higher levels of vitamin D in blood, the lower the incidence of influenza. The rate of people who got over 3 times of acute viral respiratory infections was significantly different between the two groups, especially people with a vitamin D level over 74 nmol/L. The multivariate losgistic regession showed that factors related to the incidence of influenza included vitamin D levels (RR = 1.01, 95% CI: 1,001 - 1,02, p <0.05), and history of upper respiratory tract infection (RR = 0.61; 95% CI: 0.38- 0.96; p <0.05). This will be the preliminary evidence for further studies on vitamin D supplementation and the prevention of influenza and respiratory infections in Vietnam in the future.
Từ khóa:
Vitamin D, viêm đường hô hấp cấp, nhóm 3 - 17 tuổi
Keywords:
Vitamin D, acute respiratory infection, people aged 3 - 17 years old
File nội dung:
o1709211.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
Tạp chí Y học Dự phòng (Hội Y học Dự phòng Việt Nam) phối hợp cùng Báo nhi đồng (Trung ương Đoàn TNCS HCM)tổ chức cuộc thi Học viện Y học nhí - 2018 cho các bé trong độ tuổi 3-12 tuổi. Ban tổ chức mong nhận được sự tham gia ủng hộ của các cá nhân và đơn vị.
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log