Thứ bảy, 16/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 94
Tập 30, số 7 2020

HIỂU BIÊT VỀ NHÃN DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YÊU TỐ LIÊN QUAN CỦA KHÁCH HÀNG Ở 5 TỈNH VIỆT NAM NĂM 2019

CUSTOMERS’ AWARENESS ABOUT NUTRITION LABEL AND SOME RELATED FACTORS IN 5 CITIES IN VIETNAM, 2019
Tác giả: Phạm Bích Diệp, Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Diễm, Lê Thị Hoàn
Tóm tắt:
Lựa chọn thực phâm tiêu dùng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ biết về nhãn dinh dưỡng và mô tả một số yếu tố liên quan của khách hàng đi mua hàng ở siêu thị và cưa hàng bán lẻ tại 5 tỉnh Việt Nam năm 2019. Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang sư dung nghiên cứu định lượng. Kết quả điều tra 1.494 người cho thấy, tỷ lệ khách hàng biết về nhãn dinh dưỡng là 52,7%, từ 42,4% đến 43,7% khách hàng biết đúng là nhãn dinh dưỡng và nhãn hàng hoá là hoàn toàn khác nhau. Thành phần dinh dưỡng trên nhãn dinh dưỡng khách hàng biết đến nhiều nhất là năng lượng (Calo) và ít nhất là Carbonhydrates. Giới, tuổi và nghề nghiệp có mối liên quan với biết về nhãn dinh dưỡng. Như vậy, tỷ lệ khách hàng biết về nhãn dinh dưỡng và thành phần ghi trên nhãn dinh dưỡng còn thấp. Do đó, Bộ Y tế cần truyền thông cho người dân về nhãn dinh dưỡng, thành phần nhãn dinh dưỡng và mối liên quan giữa thông tin dinh dưỡng trên sản phâm và sức khỏe, từ đó người dân có thể lựa chọn những sản phâm có lợi hơn cho sức khoẻ.
Summary:
Food choices have increasingly played an important role in customers’ health. The study’s objectives are to describe the customers’ awareness about nutrition label and some related factors of customers in supermarkets and stores in 5 cities in Vietnam in 2019. Cross-sectional study, using quantitative study was implemented among 1,494 people. The results showed that the prevalence of customers who have ever known about nutrition label is 52.7%; from 42.4% to 43.7% customers’ awareness that nutrition label and a good label is different. Nutrition ingredients on nutrition labels most known are Calories and least known are Carbohydrates. Gender, age, and occupation are associated factors with have ever known about nutrition label. The prevalence of customers’ awareness of the nutrition label and nutrition ingredients is still low. Therefore, the Ministry of Health should educate people about nutrition label, nutrition ingredients, and the relationship between nutrition information on products and people’s health, and then make healthier choice when buying foods.
Từ khóa:
Nhãn dinh dưỡng; thành phần; khách hàng; biết, siêu thị; cưa hàng
Keywords:
Nutrition labling; ingredients; customers; awearness; supermarket; store
File nội dung:
o200794.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log