Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 118
Tập 30, số 7 2020

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ KHÁM VÀ ĐIỀU TRI NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

NUTRITIONAL STATUS OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS PATIENTS IN NATIONAL HOSPITAL OF ENDOCRINOLOGY IN 2018
Tác giả: Chu Thị Trang, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Thị Thu Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 120 thai phu mắc đái tháo đường khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2018 nhằm xác định tình trạng dinh dưỡng của đối tượng này. Kết quả cho thấy số thai phu có chỉ số khối cơ thể (BMI) bình thường là 83%, tỷ lệ thừa cân béo phì là 9%, suy dinh dưỡng là 8%. Protein khâu phần < 20% đạt 55,8%, lipid khâu phần > 25% đạt 65%, glucid < 55% đạt 65,8%. Tỷ lệ thai phu ăn đúng giờ chiếm 72,5%, thai phu ăn 6 bữa trong ngày có tỷ lệ cao nhất chiếm 65,8%, thai phu ăn 4 bữa trong ngày có tỷ lệ thấp nhất 12,5%. Tần suất tiêu thu thực phâm. Nhóm thịt các loại là nhóm thực phâm được tiêu thu cao nhất chiếm 100%, cá hải sản chiếm tỷ lệ 55,8%. Gạo là thực phâm được tiêu thu cao nhất 99,2%, sau đó đến bánh mỳ bánh bao 31,7%. Nhóm dầu ăn chiếm tỷ lệ cao 92,5%, thấp nhất là nhóm mỡ động vật chiếm 14,2%. Rau xanh các loại chiếm tỷ lệ cao nhất 95%. Nghiên cứu này chỉ ra rằng hơn 50% số thai phu mắc đái tháo đường tuân thủ đúng khuyến nghị dinh dưỡng về 3 chất sinh năng lượng.
Summary:
A cross-sectional study of 120 gestational diabetes mellitus patients who was examined and treated at National Hospital of Endocrinology in 2018 aimed to determine the nutritional status of these subjects. Results: Most gestational diabetes mellitus patients had a body mass index of 18.5 ≤ BMI < 25 (83%), the rate of overweight and obesity was 9%, malnutrition was 8%. Dietary protein < 20% reached 55.8%, dietary lipid > 25% reached 65%, dietary glucid < 55% reached 65.8%. The percentage of gestational diabetes mellitus patients who ate on time accounted for 72.5%, gestational diabetes mellitus patients who ate 6 meals per day have the highest rate of 65.8%, gestational diabetes mellitus patients ate 4 meals with the lowest rate of 12.5%. About frequency of food consumption: Meat was the highest group of food consumption with 100%, seafood fsh types were 55.8%. Rice is the highest consumed food accounted for 100%, then to the bread, dumplings accounted for 31.7%. Oil, peanut group consumed high accounted for 92.5%, the lowest group was animal’s fat with 14.2%. All kinds of vegetable consumed accounts for 95%. Conclusions: Over 50% gestational diabetes mellitus strictly adhered to the nutritional recommendations for protein, lipid, and glucid.
Từ khóa:
Dinh dưỡng; đái tháo đường thai kỳ; bệnh viện Nội tiết Trung ương
Keywords:
Nutritional status; gestational diabetes mellitus (GDM); National Hospital of Endocrinology
File nội dung:
o2007118.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log