Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 59
Tập 30, số 7 2020

TỶ LỆ TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG LỊCH CÁC VẮC XIN CỦA TRẺ EM DƯỚI 1 TUỔI TẠI HUYỆN THANH TRÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019

FULL IMMUNIZATION COVERAGE AND ON SCHEDULE OF VACCINES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF AGE AT THANH TRI DISTRICT IN HANOI IN 2019
Tác giả: Trần Thị Thúy Hà, Lê Hải Đăng, Đào Hữu Thân, Ngô Khánh Hoàng, Hoàng Thị Kim Oanh, Lê Thị Thảo, Trần Thị Minh Huế, Phạm Quang Thái
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại huyện Thanh Trì, Hà Nội với muc tiêu xác định tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 8 loại vắc xin của trẻ em dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan năm 2019. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Thanh Trì năm 2019 là 93,33%, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch chỉ đạt 30,48%. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của vắc xin phòng bệnh lao cao nhất là 88,09%, tỷ lệ phòng sởi đạt 78,57%, tỷ lệ phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván - Hib đạt 70,95%, thấp nhất là hai loại vắc xin viêm gan B (55,71%) và bại liệt (60,48%). Đối với những trẻ có loại hình tiêm chủng bằng cả hai hình thức miễn phí và dịch vu có khả năng tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cao hơn 2,9 lần các đối tượng tiêm chủng bằng hình thức tiêm chủng hoàn toàn miễn phí, và các trẻ đã từng nằm viện có khả năng không tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cao hơn 2,5 lần so với những trẻ chưa nằm viện lần nào. Cần tăng cường tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để phòng bệnh tốt hơn.
Summary:
A cross-sectional study was carried out in Thanh Tri district, Hanoi with the aim of determining full immunization coverage and on schedule of 8 vaccines in children under 1 year old in 2019. The results showed that the full immunization coverage of 8 vaccines for children under 1 year old in Thanh Tri district in 2019 were 93.33%, the full immunization coverage and on schedule was only 30.48%. The highest proportion of full immunization and on schedule was vaccination against TB with 88.09%, the proportion of measles vaccination was 82.5%, the proportion of Diphtheria - Pertussis - Tetanus - Hib vaccination was 72.68%, the lowest proportion were two vaccines for Hepatitis B (55.71%) and Polio (60.48%). The full immunization coverage and on schedule in children with both free of charge and service vaccination were 2.9 times more than who vaccinated by free of charge, and the full immunization coverage and on schedule in children who have been hospitalized were 2.5 times more than who have not been hospitalized. It is neccesarry to strengthen the full immunization and on schedule for better prevention of diseases.
Từ khóa:
Tỷ lệ đầy đủ; đúng lịch; vắc xin; Thanh Trì; Hà Nội
Keywords:
Full immunization coverage; on schedule vaccination; vaccine; Thanh Tri; Hanoi
File nội dung:
o200759.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log