Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 35
Tập 30, số 7 2020

THỰC TRẠNG TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG LỊCH CHO TRẺ DƯỚI 1 TUỔI TẠI HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2020

SITUATION ON FULL IMMUNIZATION COVERAGE AND RIGHT SCHEDULE IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF AGE AT BINH LIEU DISTRICT IN QUANG NINH IN 2020
Tác giả: Lý Thị Thúy Vân, Đỗ Thị Thanh Toàn, Dương Thị Hồng, Nguyễn Công Luật, Nguyễn Bá Đoàn, Nguyễn Mai Khanh, Bùi Thị Hải Anh, An Hồng Liên
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng12/2019 đến tháng 6/2020 tại 7 xã của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh nhằm mô tả thực trạng tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng đầy đủ ở trẻ dưới 1 tuổi. Đối tượng nghiên cứu là 210 trẻ từ 12-23 tháng tuổi cùng với các bà mẹ. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ (TCĐĐ) cho trẻ dưới 1 tuổi là 85,7%, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch là 4,3%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ TCĐĐ ở trẻ dưới 1 tuổi với số nguồn thông tin bà mẹ nhận được để đưa trẻ đi tiêm chủng trong kết quả hồi quy đa biến. Cần đồng thời sư dung nhiều hình thức thông tin truyền thông khác nhau về việc đưa trẻ đi tiêm chủng tới các bà mẹ để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
Summary:
A cross-sectional descriptive study was conducted from December 2019 to June 2020 in 7 communes of Binh Lieu district, Quang Ninh province to assess the situation on the full immunization coverage and right schedule and factors related to full immunization. The intended study subjects were 210 children 12-23 months old together with mothers. The results demonstrated that full immunization coverage was 85.7%, the full immunization coverage and on schedule was 4.3%. Factor associated to Full immunization coverage is the number of information sources mothers received to send their children to vaccination in multivariate analysis. It is necessary to simultaneously use various forms of communication on sending children to vaccination to mothers in order to increase the full immunization coverage and on schedule.
Từ khóa:
Tiêm chủng đầy đủ; tiêm chủng đúng lịch; trẻ dưới 1 tuổi; Bình Liêu
Keywords:
Full immunization coverage; immunization schedule; children; Binh Lieu
File nội dung:
o200735.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log